Η Generali και η Crédit Agricole Assurances σε διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της La Médicale

24/11/2021

Η Generali και η Crédit Agricole Assurances ανακοίνωσαν ότι έχουν εισέλθει σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της La Médicale, της ασφαλιστικής θυγατρικής της Crédit Agricole Assurances για τους επαγγελματίες υγείας. Η συναλλαγή προβλέπει, επίσης, την πώληση στην Generali France του χαρτοφυλακίου κάλυψης Ζωής της Predica1, το οποίο διατίθεται και τελεί υπό τη διαχείριση της La Médicale.

Η La Médicale ιδρύθηκε το 1948 και είναι ένας από τους κορυφαίους οργανισμούς για επαγγελματίες υγείας στη Γαλλία με ετήσια ασφάλιστρα ύψους 552 εκατομμυρίων ευρώ (συμπεριλαμβανομένων 80 εκατομμυρίων ευρώ σε ασφάλιστρα που σχετίζονται με το χαρτοφυλάκιο κάλυψης Ζωής που ασφαλίζεται από την Predica) και περισσότερα από 600.000 συμβόλαια στο χαρτοφυλάκιό της στο τέλος του 2020. Η La Médicale διαθέτει, επίσης, πελατολόγιο που ξεπερνά τους 300.000 ασφαλισμένους σε όλη τη Γαλλία και τα προϊόντα της διανέμονται μέσα από ένα εξειδικευμένο δίκτυο 125 πρακτόρων και 45 ασφαλιστικών γραφείων αντίστοιχα.

Για την Generali, η εξαγορά αυτή αποτελεί βασική στρατηγική ευκαιρία για ανάπτυξη και υλοποιείται χάρις στην εξαιρετική προϋπάρχουσα συνεργασία της με την Crédit Agricole. Η συναλλαγή είναι πλήρως σύμφωνη με το στρατηγικό σχεδιασμό «Generali 2021» καθώς επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Ομίλου για κερδοφόρο ανάπτυξη μέσα από τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες του, και ταυτόχρονα είναι ακόλουθη με τη φιλοδοξία του να αποτελεί Lifetime Partner γι’ αυτούς. H συμπληρωματική εξειδίκευση και τεχνογνωσία της La Médicale θα προσφέρει στην Generali France την ευκαιρία να δημιουργήσει μια ισχυρή σχέση με τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας, οι οποίοι αποτελούν σημαντική κατηγορία πελατών, ενώ ταυτόχρονα θα αξιοποιήσει τις δυνατότητες που προσφέρει η απόκτηση ενός κορυφαίου εμπορικού σήματος. Η συναλλαγή θα ενισχύσει την παραγωγή στον Κλάδο Υγείας και Προστασίας της Generali αλλά και τις συνολικές δραστηριότητες της εταιρείας στη Γαλλία, τόσο από στρατηγική όσο και από εμπορική άποψη. Θα ενισχύσει, επίσης, το οικοσύστημα του κλάδου Υγείας της Generali και την επέκταση του δικτύου διανομής του Ομίλου, με πάνω από 668 πράκτορες και 765 γραφεία σε ολόκληρη τη Γαλλία.

Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει, επιπλέον, τη δέσμευση της Crédit Agricole Assurances να επικεντρωθεί στο μοντέλο τραπεζικής ασφάλισης που αναπτύσσει ήδη και από το οποίο απορρέουν σημαντικές συνέργειες με τις άλλες μονάδες του Ομίλου Crédit Agricole. Ως ηγέτης στον τομέα των τραπεζοασφαλιστικών προγραμμάτων και πρωταγωνιστής στον τομέα της υγείας, η Crédit Agricole Assurances επιθυμεί να ενισχύσει τη συνεισφορά της σε αυτόν τον τομέα για όλους τους πελάτες της μέσω των τραπεζών του Ομίλου της Crédit Agricole. Αυτή η κίνηση αποτελεί δυναμική ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών της ανά τον κόσμο, και υποστηρίζεται από ένα δίκτυο τραπεζικών συμβούλων και παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών. Η ανάπτυξη της Crédit Agricole Assurances στον τομέα της υγείας, ενός κλάδου όπου καταγράφονται ισχυρές κοινωνικές προκλήσεις, ανταποκρίνεται στο στρατηγικό σκοπό του Ομίλου Crédit Agricole «Να ενεργεί καθημερινά προς το συμφέρον των πελατών του και της κοινωνίας».

Κάθε συμφωνία που προκύπτει από αυτές τις αποκλειστικές διαπραγματεύσεις εξακολουθεί να υπόκειται σε διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και να τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων αντιμονοπωλιακών και ρυθμιστικών αρχών. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2022.

 

 

 

 

Ο ΌΜΙΛΟΣ GENERALI

Η Generali είναι ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους οργανισμούς ασφαλίσεων και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Ιδρύθηκε το 1831, έχει παρουσία σε 50 χώρες και συνολικά ασφάλιστρα που ξεπέρασαν τα 70,7 δις ευρώ, το 2020. Με πάνω από 72.000 εργαζόμενους ανά τον κόσμο, και 65,9 εκατομμύρια πελάτες, ο Όμιλος κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη και μια ολοένα και πιο σημαντική παρουσία στις αγορές της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής. Η δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της Generali στόχος της οποίας είναι να αποτελεί τον Δια Βίου Εταίρο- Lifetime Partner των πελατών της, προσφέροντας καινοτόμες και εξατομικευμένες λύσεις, μέσα από ένα δυναμικό δίκτυο πωλήσεων.

 

GENERALI FRANCE

Η Generali France είναι σήμερα ένας από τους σημαντικότερους ασφαλιστικούς οργανισμούς στη Γαλλία με παραγωγή 12,7 δισεκατομμύρια ευρώ ασφαλίστρων το 2020 και προσφέρει στους ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρηματικούς πελάτες ένα πλήρες φάσμα ασφαλιστικών λύσεων και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων για περισσότερους από 7,4 εκατομμύρια πελάτες. Με έδρα τη Γαλλία από το 1832, η Generali France βασίζεται στην τεχνογνωσία των 9.000 υπαλλήλων της και των δικτύων διαμεσολαβητών, αντιπροσώπων, μεσιτών και συνεργατών της για να αποτελεί έναν Lifetime Partner για τους πελάτες της. Ως εταιρεία αφοσιωμένη στην παγκόσμια συνεργασία για την επίτευξη της βιωσιμότητας, η Generali France στηρίζει τους πελάτες της προς μια πιο υπεύθυνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία μέσω λύσεων που είναι κατάλληλες για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις του σημερινού κόσμου μας. Περισσότερες πληροφορίες https://www.generali.fr

 

 

CREDIT AGRICOLE ASSURANCES

Η Crédit Agricole Assurances είναι ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός οργανισμός της Γαλλίας συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών θυγατρικών εταιρειών της Crédit Agricole. Ο Όμιλος προσφέρει σειρά από λύσεις αποταμίευσης, σύνταξης, υγείας, προσωπικής προστασίας καθώς και υπηρεσίες ασφάλισης περιουσίας που διανέμονται από συμβούλους διαχείρισης περιουσίας και γενικούς πράκτορες μέσα από τις τράπεζες του Ομίλου Crédit Agricole στη Γαλλία και σε εννέα ακόμη χώρες παγκοσμίως. Η Crédit Agricole Assurances εξυπηρετεί πελάτες λιανικής, αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, αγρότες και επιχειρήσεις. http://www.ca-assurances.com/

 

 

 

 

 

 

1 Η Predica S.A. («Predica») είναι μια ασφαλιστική εταιρεία Ασφαλειών Ζωής, η οποία ανήκει πλήρως στην Crédit Agricole Assurances.

 

 

 

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics