Η Groupama καλύπτει το κόστος του τεστ για τον κορωνοϊό

Η Groupama Ασφαλιστική, σε αυτή την δύσκολη συγκυρία που διανύουμε, υπερβαίνει τους συμβατικούς όρους της ασφάλισης και καλύπτει το κόστος για το μοριακό τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού στους ασφαλισμένους του προγράμματoς πρωτοβάθμιας περίθαλψης Santé Vital.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση ύπαρξης συμπτωμάτων τα οποία υποδεικνύουν πιθανή προσβολή από τον ιό, ο ασφαλισμένος θα πρέπει αρχικά να εξεταστεί από ιατρό του δικτύου της Affidea με ειδικότητα πνευμονολόγου ή παθολόγου ή καρδιολόγου ή ΩΡΛ. Εάν κρίνεται απαραίτητο να παραπεμφθεί για τεστ ανίχνευσης του ιού, ο ασφαλισμένος δε θα καταβάλει κανένα ποσό συμμετοχής στην ιατρική επίσκεψη. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του μοριακού τεστ είναι θετικό, θα υποβληθεί άλλες δύο φορές στην εξέταση -μετά την πάροδο 14 ημερών και μετά από τρεις επιπλέον ημέρες.

Σημειώνεται ακόμα ότι οι ενεργοί πελάτες των υπόλοιπων ομαδικών και ατομικών συμβολαίων Ζωής της GroupamaΑσφαλιστικής, έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε τεστ για τον κορωνοϊό, τόσο σε ιατρεία του ομίλου ΙΑΣΩ,όσο και στο δίκτυο των διαγνωστικών κέντρων των ομίλων Βιοιατρική και  Affideaσε εξαιρετικά προνομιακές τιμές.

Με γνώμονα ότι η πρόληψη αποτελεί το κρισιμότερο μέτρο για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, η Groupama Ασφαλιστική θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να συμπράττει με εγνωσμένου κύρους φορείς, προκειμένου να προστατευθεί τόσο η ατομική όσο και η συλλογική υγεία.

 

© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics