Οι ιντερνετικές διαδικασίες & η τηλε-εργασία «προκαλούν» το κυβερνοέγκλημα

Νέες απειλές ανακύπτουν στις επιχειρήσεις και προέρχονται από την εξ αποστάσεως εργασία και την υπερχρήση του ίντερνετ λόγω του κορονοϊού.  Η ΕΥ επισημαίνει ότι θα υπάρχουν βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες.

Η αυξημένη εξάρτηση από τις ψηφιακές τεχνολογίες και την τηλεργασία αποτελεί πεδίο δυνητικών απειλών που όπως διαπιστώνει έρευνα της ΕΥ, θα πρέπει να υπάρξει θωράκιση η οποία θα κινηθεί γύρω από οκτώ βασικούς άξονες, που ως στόχο έχουν την εξασφάλιση της συνέχειας των δραστηριοτήτων μιας εταιρείας και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Βασικός άξονας η η διασφάλιση των  συστημάτων κυβερνοασφάλειας και η μέγιστου βαθμού θωράκιση αυτών έναντι των κυβερνοεπιθέσεων.

Τα επίσης σημαντικά βήματα, στα οποία θα πρέπει να εστιάσουν οι επιχειρήσεις, είναι η θέσπιση μιας κεντρικής ομάδας διαχείρισης κρίσεων, καθώς και η τακτική αναθεώρηση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης και η επιβεβαίωση του βαθμού επιχειρησιακής ετοιμότητας και συνέχισης δραστηριοτήτων (business continuity).

Επίσης, σημαντική είναι η εγκαθίδρυση ενός μηχανισμού συλλογής έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης και η ενημέρωση όλων των τμημάτων της επιχείρησης, αλλά και εξασφάλιση της δυνατότητας για άμεση και δομημένη ανταπόκριση σε έκτακτα γεγονότα. Πάντως, σύμφωνα με τη μελέτη, το 79% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένο για να αντιμετωπίσει μία απρόβλεπτη και ξαφνική κρίση.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics