Η πρώτη διοίκηση των Διαμεσολαβητών Χανίων

Την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013 έγιναν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου στον νεοσύστατο Σύλλογο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων.

Η σύνθεση του Πρώτου εκλεγμένου Δ.Σ. έχει ως εξής:

Πρόεδρος - Δημήτριος Σκιτζής, Αντιπρόεδρος - Χρήστος Σκουλουδάκης, Γενικός Γραμματέας- Δημήτριος Μουντάκης, Ταμίας - Νικόλαος Περράκης, Μέλος - Αδάμ Τζουρμπάκης.

Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εξελέγησαν οι: Κυριακή Λουφαρδάκη, Κωνσταντίνος Καστρινάκης, Εμμανουήλ Λαμπάκης.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Σύλλογος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων ιδρύθηκε στις 8 Μαΐου 2013 με την υπ´ αριθμ. 7/8-5-2013 πράξη του Ειρηνοδικείου Χανίων, με σκοπό:

 

 

  • Την μελέτη, προαγωγή και κατοχύρωση των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του. 
  • Την συνεργασία με την πολιτεία, τις εταιρείες και άλλους διαμεσολαβούντες, για την αντιμετώπιση κοινών θεμάτων του κλάδου.
  • Την εκπαίδευση και επιμόρφωση των συναδέλφων καθώς και την ενημέρωση των ασφαλισμένων, την προαγωγή και ανύψωση των σχέσεων των μελών του μέσω της τήρησης του κώδικα ηθικής δεοντολογίας.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο τονίζει σε ανακοίνωσή του ότι θα αγωνιστεί για τους σκοπούς του, τόσο στην συνείδηση των συμπολιτών όσο και στη συνείδηση των συναδέλφων του κλάδου.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics