Ι. Τοζακίδης: Με νέες ιδέες και εθελοντισμό θα αναγεννηθεί η ασφαλιστική αγορά

Στην δημιουργία μιας νέας ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς ενταγμένης στο διεθνές περιβάλλον όπου οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές θα έχουν τον δικό τους διακριτό ρόλο και θα κυριαρχεί η ανάπτυξη ιδεών και αρχών..

Του Γιάννη Βερμισσώ

Στην δημιουργία μιας νέας ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς ενταγμένης στο διεθνές περιβάλλον όπου οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές θα έχουν τον δικό τους διακριτό ρόλο και θα κυριαρχεί η ανάπτυξη ιδεών και αρχών, πιστεύει  ο κ. Γιάννης Τοζακίδης που ως  πρόεδρος της Gama Hellas και γ.γ του ΠΣΣΑΣ εργάζεται σε σειρά πρωτοβουλιών που θα αποδώσουν υπεραξία στην διαμεσολάβηση και την ιδιωτική ασφάλιση. 

Μιλώντας στο insurance-eea , αναφέρεται στην ανάγκη «να αναπτυχθεί επαγγελματικός εθελοντισμός και  ομαδικότητα και οι ασφαλιστές να μοιράζονται τις ιδέες τους με στόχο την ανάπτυξη της αγοράς και τη βελτίωση των υπηρεσιών -παροχών προς τους πολίτες».  

Στο πλαίσιο αυτό μας κάνει γνωστό πώς από την Gama Hellas και τον ΠΣΣΑΣ υπάρχουν σε εξέλιξη πρωτοβουλίες και  δρομολογούνται ενέργειες που σήμερα μελετώνται και  οι οποίες αφορούν την ενίσχυση αυτών των αξιών που θα πρέπει να αναπτυχθούν στην αγορά και εστιάζουν στην συλλογικότητα, τις κοινές προσπάθειες, την ομαδική βελτίωση μέσα από μια διαδικασία εθελοντισμού.  

Δίνει μεγάλη βαρύτητα στην παγκοσμιοποίηση των ιδεών, θεωρεί σπουδαία την εμπειρία που  μεταφέρεται από την GAMA και τονίζει πώς σε όλο τον κόσμο οι ανάγκες των πολιτών τα προβλήματα, οι ανησυχίες, οι φιλοδοξίες , ομοιάζουν και δεν υπάρχουν διαφορές που να αιτιολογούν διαφορετικές πρακτικές ή ταχύτητες ή συμπεριφορές από και προς την ασφαλιστική αγορά.  Δηλαδή μας εξηγεί «πως αυτό που συμβαίνει «αλλού» σήμερα θα έλθει και εδώ και είναι πλάνη να νομίζει κάποιος ότι στην ελληνική αγορά θα εξελιχθούν τα πράγματα διαφορετικά απ΄ ότι στην παγκόσμια». Μέσα από αυτή την τοποθέτησή του κάνει εμφανές πώς οι ασφαλιστές της Ελλάδας θα επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους και θα ασκήσουν το επάγγελμα πιο διεισδυτικά και στοχευμένα σε ασφαλιστικά προϊόντα που έχουν την ανάγκη του ασφαλιστή για να παρουσιαστούν.

Επίσης δεν παραβλέπει να αναφερθεί στον σημαντικό ρόλο των Συντονιστών λέγοντας ότι βοηθούν στην ανάπτυξη υποδομών στην ασφαλιστική αγορά και συμβάλλουν στην δημιουργία ισχυρών σχέσεων μεταξύ ασφαλισμένων διαμεσολαβούντων και εταιρειών. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Υποστηρίζει πώς η κάθε «ιδέα» κάθε σκέψη προερχόμενη από Συλλογικές ή ατομικές πρωτοβουλίες,   θα πρέπει να βγαίνει στον «αέρα» να επικοινωνείται, να διαδίδεται,  και εν συνεχεία να αξιολογείται, και εφόσον μπορεί να αποδώσει τότε να υιοθετείται, να προσαρμόζεται κατά περίπτωση και τελικά να εφαρμόζεται στην πράξη.

Κορυφαία σημασία δίνει ο κ. Τοζακίδης και στην ποιότητα σε όλο το εύρος της ιδιωτικής ασφάλισης. Θεωρεί ότι η ποσότητα είναι  μέγεθος που ενδιαφέρει και προσελκύει και αποτελεί προσδοκώμενο, ωστόσο, τονίζει πώς θα πρέπει η ποσοτική πρόοδος να εντάσσεται σε πλαίσιο ποιότητας που θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε πτυχή της ασφαλιστικής εργασίας.

«Ο ρόλος μας» αναφέρει, είναι «να αλλάζουμε τις ζωές των ανθρώπων. Το οφείλουμε αυτό στους πολίτες ως επαγγελματική τάξη και θα πρέπει να στηρίζουμε όχι μόνο την ύπαρξή τους αλλά και την περιουσία τους και την διασφάλισή της στο μέλλον».

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ-ΑΝΑΓΚΕΣ

Αναφερόμενος στον κλάδο του, αυτόν της  ασφαλιστικής διαμεσολάβησης , αποδίδει υψηλή αξία σε όλους τους επαγγελματίες  και προσδιορίζει το σημαντικό έργο τους λέγοντας ότι: η διαμεσολάβηση είναι για να δίνει λύσεις συμβουλευτικές πρωτίστως και εν συνεχεία να προτείνει λύσεις προϊόντικές.

Κατά την άποψή του, την οποία και διαμορφώνει από την καθημερινή του επαγγελματική ενασχόληση και τις διαφορετικές προσλαμβάνουσες από την Gama,  οι πολίτες σήμερα έχουν ανάγκη να πάρουν από την ιδιωτική ασφάλιση κάτι απλό, ξεκάθαρο και κατανοητό που θα τους διασφαλίζει. Σε αυτή την ανάγκη, συνεχίζει,  θα πρέπει να απαντήσει ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης και να θεωρηθεί και ως βάση για την εργασία της διαμεσολάβησης. Διακρίνει επίσης ο κ. Τοζακίδης, και το θέτει ως στοιχείο προβληματισμού, το ενδιαφέρον που δείχνουν οι πολίτες για την ιδιωτική ασφάλιση. Σήμερα, αναφέρει χαρακτηριστικά,  «οι πολίτες ακούν περισσότερο και ανταποκρίνονται λιγότερο στην αγορά ενός ασφαλιστικού προγράμματος. Όμως κατανοούν ότι χρειάζονται στήριγμα στην ζωή τους, γι΄αυτό και σε βάθος χρόνου θα έλθουν πιο κοντά στην ιδιωτική ασφάλιση. Θα θελήσουν να διασφαλίσουν τη ζωή τους, την οικογένειά τους, ή την επιχείρησή τους».

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics