Ι. Βοτσαρίδης: «Είμαστε επάνω στα δίκτυα πωλήσεων»

Του Γιάννη Βερμισσώ.

Του Γιάννη Βερμισσώ.


Την στενή επαφή με το δίκτυο πωλήσεων αναδεικνύει ως βασικό στοιχείο για την επίτευξη παραγωγικών επιδόσεων ο διευθύνων σύμβουλος της Interlife κ. Γιάννης Βοτσαρίδης.

Μιλώντας στο insurance-eea με αφορμή τις  θετικές επιδόσεις της Interlife, τονίζει ότι είναι αποτέλεσμα σταθερών κινήσεων, στρατηγικής και στενής επαφής με τις πωλήσεις.

«Είμαστε επάνω στα δίκτυα», αναφέρει εμφατικά και συμπληρώνει πώς «όλα τα στελέχη της εταιρείας βιώνουν και ένα ρόλο πωλητή».

Όπως μας εξηγεί στην εταιρική αντίληψη της Interlife έχει περάσει ότι όχι μόνο τα διευθυντικά στελέχη αλλά και κάθε άλλο στέλεχος της εταιρείας οφείλει να δίνει έμφαση στις πωλήσεις οι οποίες συνδέονται άρρηκτα και με την εξυπηρέτηση των πελατών.

«Είναι το δεύτερο μεγάλο θέμα «η εξυπηρέτηση πελατών» όπου η Interlife δίνει μεγάλη βαρύτητα και εκπαιδευόμαστε σε αυτό συστηματικά  επισημαίνει ο κ. Βοτσαρίδης.

Στους δύο αυτούς άξονες η εταιρεία στηρίζει το «Brand» της το οποίο και θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο μέσα από άλλες δράσεις που στοχεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξή της.

Εξηγώντας της προσήλωση στις πωλήσεις και την ενεργή παρουσία όλων των διευθυντικών στελεχών στο πωλησιακό κομμάτι ο κ. Βοτσαρίδης αναφέρει ότι η τακτική αυτή δημιουργεί «διακριτή διαφορά» στους συνεργάτες και τους πελάτες της εταιρείας και αποδίδει πολλαπλά οφέλη στην ανάπτυξη, την φήμη, την παρουσία της Interlife στην αγορά.

Επιπρόσθετα για την ασφαλιστική αγορά ενταγμένη στο οικονομικό περιβάλλον της χώρας εκτιμά πώς σήμερα ο κλάδος με τους συντελεστές του, βρίσκεται σε  κρίσιμο σημείο που δεν συγχωρεί λάθος κινήσεις, δεν επιτρέπει αστοχίες, και επιβραβεύει του επαγγελματίες.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρει πώς η Interlife ακολουθεί την δική της πρακτική προκειμένου και να συνεχίσει να αναπτύσσεται με τον ανοδικό ρυθμό που έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια.

Στηλιτεύει ιδιαιτέρως την υποτιμολόγηση και τον μιμητισμό τον οποίο ακολουθούν ακόμα και περιπτώσεις εταιρειών μέχρι πρότινος υπεράνω υποψίας και υποκύπτουν σε πρακτικές αδικαιολόγητες. Θεωρεί, πώς η διαφημιστική προσέλκυση καταναλωτών μέσω του φθηνού στρεβλώνει την διαδικασία επιλογής ενός συμβολαίου και δεν επιτρέπει την δημιουργία ασφαλιστικής συνείδησης.  

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics