ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ασφαλίσεων πλοίων & πληρωμάτων πλοίων

Τρίτη και Πέμπτη, 4 και 6 Ιουνίου 2019, 17:00 – 20:15

Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί ηγέτιδα δύναμη της παγκόσμιας ναυτιλιακής αγοράς, ενώ ο ελληνικός εφοπλισμός διακρίνεται από έντονα στοιχεία επιχειρηματικού δυναμισμού, αναπτυξιακής δημιουργίας και οικονομικής ευρωστίας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ναυτασφαλίσεις, δηλαδή οι ασφαλίσεις περί τη ναυτιλία και τον εφοπλισμό, αναγνωρίζονται ως ο νεοανερχόμενος κλάδος ασφαλιστικής δραστηριότητας, αφού οι υπηρεσίες του συνδέονται άμεσα και αποτελεσματικά με όλες τις συνιστώσες του ναυτιλιακού και εφοπλιστικού «κεφαλαίου», όπως ενδεικτικά με τις ασφαλίσεις πλοίων στο σύνολό τους, με τις ασφαλίσεις των πληρωμάτων τους, καθώς και με τους πραγματοποιούμενους ναύλους ή τις θαλάσσιες μεταφορές.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή του προγράμματος & την αίτηση συμμετοχής: 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics