Ιδιωτική ασφάλιση: Ισχυρή 3πλή παρουσία στον ΣΕΒ

Στο Γενικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών για την επόμενη διετία η ιδιωτική ασφάλιση έχει ισχυρή παρουσία. Οπως προέκυψε μετά από τις εκλογές που έγινα, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, στο ΔΣ συμμετέχουν:

  1. ο CEO της Eurolife FFH  και πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (EAEE), Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου ,
  2. η CEO της NN Hellas, Μαριάννα Πολιτοπούλου, και
  3. από τις Μεσιτικές Ασφαλιστικές Εταιρίες η Θεοδώρα – Ιωάννα Οικονομοπούλου, της MARSH Μεσίτες Ασφαλειών.

Η παρουσία των εκπροσώπων της ιδιωτικής ασφάλισης είναι σημαντικό στοιχείο καθώς μπορούν να αξιοποιήσουν την  δυναμική του Συνδέσμου για περαιτέρω ενημέρωση της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας για την  σημασία και τον ρόλο της ασφάλισης, όπως και για να αναπτυχθούν συνέργειες με απόδοση υπεραξίας στην οικονομία και τους πολίτες.

 

© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics