Ημερίδα για εξωνοσοκομειακή φροντίδα χρονίως πασχόντων ασθενών

Η 2η Ημερίδα με θέμα «Διασύνδεση Κέντρων για εξωνοσοκομειακή φροντίδα χρονίως πασχόντων ασθενών από αναπνευστικά νοσήματα – Μηχανικός αερισμός στο σπίτι», θα είναι η αρχή της συνεργασίας όσων ασχολούνται με τους βαριά πάσχοντες από αναπνευστικά νοσήματα ασθενείς, ενήλικες και παιδιά.  Θα συζητηθούν τα αποτελέσματα της φροντίδας στο σπίτι για τα παιδιά και το πρόγραμμα καταγραφής των ασθενών υπό ΜΑ, που ήδη έχει κλείσει 2 χρόνια λειτουργίας.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της εκδήλωσης: 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics