Ημερίδα του ΕΙΑΣ για την εφαρμογή του Solvency II από τις ασφαλιστικές εταιρείες

 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) διοργανώνει σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας στις 18/12/2014, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής και ενημερωτικής δραστηριότητάς του, Ειδική Ημερίδα με θέμα: «ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ II - Ολιστική προσέγγιση στην εφαρμογή της Οδηγίας από τις ασφαλιστικές εταιρείες, υπό το πρίσμα της διαχείρισης κινδύνων». 

Στην ιδιαιτέρως σημαντική αυτή ημερίδα, οι επτά Ομιλητές είναι γνωστά ανώτατα στελέχη από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, τις Ασφαλιστικές Εταιρείες και από δύο Ελεγκτικές Εταιρείες, οι οποίοι θα απευθυνθούν σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη όλων των ασφαλιστικών εταιρειών της αγοράς μας, που αναμένεται να παρακολουθήσουν την ημερίδα.

Θα υπάρχουν επίσης και δύο panels συζήτησης, το πρώτο panel με τρεις CEOs μεγάλων ασφαλιστικών εταιρειών με θέμα «Πόσο έτοιμες είναι οι ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα να εφαρμόσουν την Οδηγία της Φερεγγυότητας ΙΙ» και το δεύτερο panel με τέσσερα ανώτατα στελέχη της αγοράς μας με θέμα «Αλλαγή Εταιρικής Κουλτούρας»

Η επίκαιρη και ξεχωριστή αυτή εκδήλωση που διοργανώνει το ΕΙΑΣ αναμένεται να προσφέρει πολλαπλά οφέλη και εξειδικευμένη γνώση στα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας καθώς και την αίτηση και το κόστος συμμετοχής.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics