Υψηλά ποσοστά στην έρευνα ικανοποίησης των συνεργατών της INTERLIFE

Αναδημοσίευση  από το νέο τεύχος της περιοδικής ηλεκτρονικής έκδοσης του Ομίλου Εταιριών INTERLIFE,  INTERLIFE Magazine #46.

(Ακολουθεί σχετικό γράφημα).

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics