Υψηλή αποδοχή & συνέχεια του “οδοιπορικού” του ΕΕΑ για την IDD

Τη θερμή αποδοχή των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των Επιμελητηρίων σε όλη τη χώρα, καταγράφει η προσπάθεια της διοίκησης του ΕΕΑ να  πραγματοποιήσει οδοιπορικό στην Ελλάδα και να ενημερώσει τον  κλάδο ώστε να εφαρμοστεί ομαλά, και ομοιότροπα η IDD, η οποία καθορίζει τη λειτουργία του επαγγέλματος.

Ο Aντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του ΕΕΑ και πρόεδρος της Επιτροπής Διαμεσολάβησης κ. Δ. Γαβαλάκης στις μέχρι σήμερα 10 εκδηλώσεις, κατέγραψαν τα γενικά θέματα που απασχολούν του επαγγελματίες του κλάδου καθώς και το υψηλό ενδιαφέρον που υπάρχει για να ενημερωθούν, και να συντελέσουν στην ενιαία σε όλη τη χώρα εξέλιξη του επαγγέλματος.

Όπως αναφέρει ο Πρόεδρος του ΕΕΑ κ. Χατζηθεοδοσίου  «στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που είδαμε και μιλήσαμε, υπάρχει ενθουσιασμός, και ισχυρή βούληση να συμμετάσχουν ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντος του επαγγέλματος και σε αυτό το ΕΕΑ θα σταθεί αρωγός τους». Γι΄ αυτό, τονίζει, «θα συνεχίσουμε να έχουμε ως ΕΕΑ ισχυρή παρουσία στην περιφέρεια της χώρας, και θα επισκεφθούμε και άλλες περιοχές της χώρας όπου υπάρχει ασφαλιστική διαμεσολάβηση οπότε και καλείται να παίξει ρόλο στην τοπική κοινωνία και οικονομία. Η ενημέρωση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και η περαιτέρω ανάπτυξή τους αποτελεί υποχρέωσή μας καθώς πιστεύουμε ότι ο κλάδος θα συντελέσει στην ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας και πρέπει να είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στην κατάλληλη ώρα».

Είναι σημαντικό ότι στις εκδηλώσεις σε πόλεις της Ελλάδος  που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τα τοπικά Επιμελητήρια και τα Σωματεία των ασφαλιστικών διαμεσολαβούντων, αναγνωρίστηκε εμφανώς η πρακτική σημασία της πρωτοβουλίας του ΕΕΑ η οποία στήριξε τα Επιμελητήρια στην «ανάγνωση» του νόμου και την ορθή εφαρμογή του ώστε να αποφευχθούν τυχόν διαφορετικές ερμηνείες του που θα είχαν αρνητικό αντίκτυπο στους επαγγελματίες του κλάδου. Το οδοιπορικό θα συνεχιστεί και ταυτόχρονα θα υπάρξουν και νέες πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενιαίων θέσεων, ενιαίας αντιμετώπισης και συμπόρευσης όλης της διαμεσολάβησης προκειμένου να προχωρήσει συντεταγμένα στην εξέλιξή της.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics