Κ. Τζήκα: Ο ασφαλιστής έχει εξελιχθεί και τώρα χρειάζεται εμπιστοσύνη, στήριξη και “ενιαία φωνή” 

Συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ
Μια ρεαλιστική για την υφιστάμενη κατάσταση και με σημαντικές διαπιστώσεις για το μέλλον προσέγγιση που αφορά το επάγγελμα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, παροτρύνοντας κράτος και εταιρείες να στηρίξουν τον επαγγελματία ασφαλιστή πραγματοποιεί η κυρία Καλλιόπη Τζήκα που  είναι Γεν. Γραμματέας Επιμελητηρίου Λάρισας, Α’ Αντιπρόεδρος ΕΕΔΕΓΕ, Πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και φυσικά αναγνωρισμένη επαγγελματίας του κλάδου.  Μιλώντας στο insurance-eea.gr:
– επισημαίνει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο επάγγελμα  όμως εντοπίζει ακόμα υστέρηση στην αναγνώριση της αξίας του. 
καταγράφει όσα χρειάζονται για την διατήρηση του πελατολογίου και την δημιουργία νέου
πιστεύει στην σημασία της “ενιαίας φωνής” στον κλάδο και την επιμελητηριακή συμβολή  
ζητά από τις εταιρείες να δώσουν βάρος στους συνεργάτες τους και εφόδια για να αναπτυχθούν και 
καλεί τους πολίτες να εμπιστευτούν τους ασφαλιστές.
Ας δούμε την παρέμβασή της πιο αναλυτικά:

Πως βλέπετε το μέλλον της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης;

Κ.Τ:  Έχοντας διανύσει ήδη μια 20ετια στον ασφαλιστικό κλάδο, με επιτυχίες και αποτυχίες , γνωρίζω πολύ καλά ότι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, κάνουμε την πιο δύσκολη πώληση που υπάρχει.

Διαπιστώνω όμως πως παρόλο πού τα αγαθά τα οποία προσφέρουμε στον άνθρωπο, αλλά και την στήριξη στο ταμείο του κράτους, είναι ανεκτίμητα, παραδόξως δεν έχει δοθεί ακόμη στο επάγγελμα του ασφαλιστή , η δέουσα υποστήριξη, αξία και αίγλη.

Ωστόσο, μόνο θετική εξέλιξη μπορεί να έχει ο θεσμός για την Ελλάδα . Σε αυτό θα βοηθήσει η ανάπτυξη που διαφαίνεται στις επιχειρήσεις και όχι μόνο, αλλά και οι ανάγκες που ήδη προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή, την πανδημία αλλά και στο γεγονός ότι οι διαμεσολαβητές πλέον είναι επαγγελματίες .

Πολύ μεγάλη αξία επίσης θα είχε η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην υγεία ( ΣΔΙΤ), κάτι που βασικά θα είναι απόφαση της κυβέρνησης, διότι οι ασφαλιστικές εταιρίες είναι θετικές.

Με ποιόν τρόπο θα έρθει η αύξηση των εργασιών ενός επαγγελματία; 

Κ.Τ:  Αρχικά πρέπει να μιλήσουμε για διακράτηση εργασιών του επαγγελματία και έπειτα για αύξηση . Και τα δύο όμως για να γίνουν χρειάζεται πλέον να υπάρχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Αγάπη για τον πελάτη και τον θεσμό ,συνεχή εκπαίδευση , ψηφιοποίηση , προσαρμογή στα νέα δεδομένα , συγχωνεύσεις σχημάτων , εξειδίκευση , επένδυση χρημάτων τόσο στην νέα τεχνολογία όσο και σε δημόσιες σχέσεις , αλλά και ειλικρίνεια.

Η άποψή για την εκπροσώπηση του κλάδου σήμερα και ποια η πρότασή σας για το μέλλον.

Κ.Τ:  Η αλήθεια είναι ότι η φωνή του ασφαλιστή αν και έχει δυναμώσει αρκετά, σε σχέση με το παρελθόν, έχουμε δρόμο ακόμη για το επιθυμητό αποτέλεσμα.

 Όλοι οι συνάδελφοι εκλεγμένοι στα Επιμελητήρια της χώρας, δουλεύουμε προς αυτήν την κατεύθυνση σε τοπικό επίπεδο ο καθένας , αλλά και όλοι μαζί με τα συλλογικά μας όργανα.

Τα Επιμελητήρια, είναι πάντα δίπλα και αρωγοί στις αποφάσεις μας , για την στήριξη της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Τα προβλήματα του κλάδου είναι πολλά και σημαντικά , γι’ αυτό και όπως τόνισα,    μεταξύ άλλων, στην τοποθέτησή μου στην 2η Εθνική Συνδιάσκεψη Εκλεγμένων Ασφαλιστών στα Επιμελητήρια, υπάρχει ανάγκη συνένωσης των σωματείων σε ένα ενιαίο πανελλαδικό όργανο, με τοπικούς εκπροσώπους το οποίο, με την αρωγή των Επιμελητηρίων, θα αποτελέσει μία δυνατότερη φωνή, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, με μεγαλύτερη ευελιξία και αποδοτικότητα στις προσπάθειες εξεύρεσης λύσεων, με σκοπό την ανοδική πορεία του κλάδου.

Τι προτείνετε στις ασφαλιστικές εταιρείες σχετικά με τον κλάδο και την διευκόλυνση των εργασιών του.

Κ.Τ:  Εκτιμώ ότι σύντομα θα δούμε και άλλες συγχωνεύσεις – εξαγορές εταιρειών. Αυτό καταλαβαίνω ότι γίνεται για οικονομία κλίμακος αλλά και οι εταιρείες πρέπει περισσότερο να δούν τους συνεργάτες τους ώστε να τους παράσχουν τα απαραίτητα εφόδια με σκοπό την ουσιαστική εξυπηρέτηση του πελάτη.

Αναφέρομαι σε θέματα όπως μηχανογράφηση, απλοί όροι συμβολαίων,  αλλαγή στις αντασφαλιστικές συμβάσεις ,σύγχρονοι τρόποι αποζημίωσης και δημιουργία προϊόντων με στόχο την πλήρη και ουσιαστική κάλυψη της ανθρώπινης ζωής .

Μια ελεύθερη σκέψη σας, ένα όραμα μια προοπτική για τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή.

Κ.Τ:  Να εμπιστευτεί ο κόσμος τον επαγγελματία ασφαλιστή και να απαλειφθούν τα στερεότυπα της καχυποψίας , που μόνο καλό δεν κάνουν στην διασφάλιση του βιοτικού επιπέδου της οικογένειας,  στην εξασφάλιση της λογιστικής αξίας των εργαζομένων γονέων και των επιχειρήσεων.
Να αυξηθεί το επίπεδο της ασφαλιστικής συνείδησης του Έλληνα, κατανοώντας την σπουδαιότητα αυτής της επένδυσης, με αποτέλεσμα να γίνει απολύτως αναγκαίος ο ασφαλιστής σε κάθε οικογένεια, αντίστοιχα με τον ιατρό και τον δικηγόρο όπως ισχύει στην Αμερική.

 

© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics