Καλύτερες συνθήκες φέρνει στη διαμεσολάβηση το σ/ν για την IDD

Σύμφωνα με πληροφορίες του insurance-eea από στις σημαντικότερες αλλαγές που επέρχονται με το σχέδιο νόμου το οποίο εκτός από την εφαρμογή της IDD κωδικοποιεί με μικρές αλλαγές και την νομοθεσία που διέπει την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Του Γιάννη Βερμισσώ

Σε νέο περιβάλλον, πιο οργανωμένο, με ισότιμους κανόνες και υποχρεώσεις για όλη την αγορά,  σαφείς προσδιορισμούς λειτουργίας, αλλά και με μια κατηγορία λιγότερη, θα εργάζεται η ασφαλιστική διαμεσολάβηση με την εφαρμογή της IDD. Αυτά προβλέπονται στο σχέδιο νόμου που ολοκληρώθηκε. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του insurance-eea από στις σημαντικότερες αλλαγές που επέρχονται με το σχέδιο νόμου το οποίο εκτός από την εφαρμογή της IDD κωδικοποιεί με μικρές αλλαγές και τη νομοθεσία που διέπει την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (Ν 1569/85 και ΠΔ 190/2006) είναι:

  1. Η επιβολή ίδιων κανόνων εποπτείας και υποχρεώσεων σε όλα τα δίκτυα διανομής που σημαίνει ότι πλέον δεν χωρούν τυχόν έστω και ελάχιστες διαφοροποιήσεις.
  2. Ορίζεται με ακρίβεια και εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία η προσυμβατική ενημέρωση των πελατών.
  3. Συγχωνεύεται και μετονομάζονται  πλέον ως πράκτορες ασφαλίσεων η κατηγορία των ασφαλιστικών συμβούλων.
  4. Κατοχυρώνονται τα εμπορικά δικαιώματα των διαμεσολαβούντων σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης (πλέον ο σπουδαίος λόγος αντικαθίσταται με ποινικά παραπτώματα)

Επίσης στο σχέδιο νόμου υπάρχουν και διατάξεις οι οποίες ορίζουν ευρύτερα την ανάπτυξη της δραστηριότητας της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και την παροχή των υπηρεσιών της ακόμα και εκτός χώρας.

Επισημαίνεται ότι το σχέδιο νόμου έφυγε από τα χέρια της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής και βρίσκεται στο υπουργείο Οικονομικών όπου μετά από μια ακόμη νομική έγκριση – έλεγχο – θα υπογραφεί από τον υπουργό και θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Οι πληροφορίες του insurance-eea αναφέρουν ότι το σχέδιο νόμου αποτελεί μια καλή εξέλιξη για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση περικλείοντας μέσα πάγια αιτήματα και απόψεις του κλάδου για βελτίωση του περιβάλλοντος λειτουργίας.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics