Κλείνει ο 1ος κύκλος για τα ανασφάλιστα οχήματα και έπεται συνέχεια

Κλείνει ο πρώτος κύκλος για να ανασφάλιστα που εντοπίστηκαν από τον έλεγχο της ΑΑΔΕ. Με την λήξη της ημερομηνίας πληρωμής των προστίμων στις 7 Ιουλίου θα ακτινογραφηθεί η σύνθεση του φαινομένου και θα επακολουθήσει ο νέος γύρος ελέγχων.

Κλείνει ο πρώτος κύκλος για να ανασφάλιστα που εντοπίστηκαν από τον έλεγχο της ΑΑΔΕ. Με την λήξη της ημερομηνίας πληρωμής των προστίμων στις 7 Ιουλίου θα ακτινογραφηθεί η σύνθεση του φαινομένου και θα επακολουθήσει ο νέος γύρος ελέγχων.  

Αναμένεται όπως αναφέρουν οι αρμόδιοι ότι θα αποκαλυφθεί πόσοι από τους έως σήμερα εκτός νόμου θα συμμορφωθούν και πόσοι δε θα πληρώσουν τα πρόστιμα.

Αυτό θα σηματοδοτήσει περαιτέρω ελέγχους που μπορεί να οδηγήσουν και σε άλλα συμπεράσματα σχετικά με τον στόλο των κυκλοφορούντων οχημάτων, τις διαδικασίες πώλησης και μεταβίβασης, την δήλωσή τους όπου κατά περίπτωση υπήρχε υποχρέωση κ.λπ.

Τώρα το ενδιαφέρον στρέφεται στον  δεύτερο γύρο ηλεκτρονικής διασταύρωσης της ΑΑΔΕ που θα πρέπει να γίνει άμεσα, για να υπάρχει και μια δεύτερη εικόνα σχετικά με τους ανασφάλιστους και εάν τελικώς το φαινόμενο κάμφθηκε.

Όσον αφορά τα πρόστιμα έχει μεγάλο ενδιαφέρον το τι θα επακολουθήσει στην περίπτωση που δε θα πληρωθεί το σχετικό παράβολο καθώς τα προβλεπόμενα είναι η παραπομπή των στοιχείων οχήματος και ιδιοκτήτη στις αστυνομικές αρχές και εν συνεχεία η επιβολή αυστηρότατων ποινών και φυσικά και προστίμων.

Μείζον θέμα που ερευνάται είναι και οι περιπτώσεις πλαστών ασφαλιστηρίων συμβολαίων όπως και πλαστών στοιχείων αυτοκινήτων, κάτι που παρεμπιπτόντως είχε διαφανεί ότι μπορεί να υπάρχει ως φαινόμενο οπότε και είχε ξεκινήσει σχετική έρευνα.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics