Μ. Δημητριάδη: Αντικίνητρα, λάθος πολιτικές και ο δυνατός κρίκος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

του Γιάννη Βερμισσώ

Μια νέα αντίληψη σε σειρά θεμάτων που αφορούν την την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, ώστε να της προσδώσουν δυναμική και μια νέα θέση στο μέλλον εισάγει σε δημόσιο προβληματισμό -συζήτηση η πρόεδρος του ΣΠΑΤΕ κ. Μαρία Δημητριάδη. Στο πλαίσιο της ομιλίας της προσφάτως σε συνέδριο (3rd Insurance IndermediariesForum) συζητήσαμε μαζί της και μας προσδιόρισε ένα περίγραμμα για την νέα αντίληψη που πρέπει κατά την άποψή της να επικρατήσει στην αγορά.

Δηλώνει και τεκμηριώνει η πρόεδρος του ΣΠΑΤΕ ότι  ο Επαγγελματίας Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής ήταν και παραμένει ο πιο δυνατός και αναντικατάστατος κρίκος στην αλυσίδα της Διανομής.

Όμως θέτει και το ερώτημα:  “αρκεί όμως μόνο η δική μας συμβολή για την ανάπτυξη της Αγοράς μας και της Ασφαλιστικής Συνείδησης των Πολιτών”;

Συναφώς καταγράφει ως μελανό σημείο στην δημιουργία ασφαλιστικής συνείδησης ότι :” τον καταναλωτή τον εκπαιδεύoυμε εμείς και η ασφαλιστική επιχείρηση, όταν του δίνεις δώρο για να αγοράσει ασφάλιση, πώς θα τον κάνεις συνειδητό ασφαλισμένο;”.

Προσδιορίζει ταυτόχρονα και λανθασμένες πολιτικές -αντικίνητρα όπως : την καταβολή επιδομάτων στους πολίτες ως αποζημίωση μετά από μεγάλες φυσικές καταστροφές η οποία δεν βοηθά προς την κατεύθυνση ανάπτυξης της Αγοράς. Τον νόμο 3844/2010 που προβλέπει την υποχρεωτική Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών,
και παραμένει στο συρτάρι εδώ και 12 χρόνια αναμένοντας την κοινή Υ.Α. για την εφαρμογή του και  άλλα θέματα τα οποία εκτενώς αναλύονται στην παρουσίαση της στο συνέδριο (Δείτε τέλος κειμένου ).

Επισημαίνει ότι όλοι οι επαγγελματίες την τεχνολογία την αντιλαμβάνονται ως σύμμαχο στην ανάπτυξη της αγοράς και πως η τεχνολογία έχει υιοθετηθεί από τη διαμεσολάβηση, ενώ διαφέρει ο τρόπος με τον οποίο τη χρησιμοποιεί ο κάθε διαμεσολαβητής στην καθημερινή του δραστηριοποίηση και το πόσο έχει επενδύσει και προτίθεται να επενδύσει στην τεχνολογία.

Αναδεικνύει το πλεονέκτημα της προσωπικής επαφής του διαμεσολαβητή με τον πελάτη και αναφέρει ότι “σήμερα αυτό που έχει αλλάξει είναι ο τρόπος προσέγγισης και επικοινωνίας, κατά τ΄άλλα δουλεύουμε με τον ίδιο τρόπο. Άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο αλλά ο επαγγελματισμός και ο τρόπος εργασίας είναι ο ίδιος ακριβώς, όπως και παλαιότερα”

Ακόμη επιγραμματικά αναφέρει:

-Έχει σημασία είναι ο καταναλωτής να κατανοεί τι του προσφέρεται. Πιστεύω ότι ο καταναλωτής σήμερα βρίσκεται σε σύγχυση.

-Η εκπαίδευση  χρειάζεται να εμπλουτιστεί. Υπάρχει εγκλωβισμός σε Οδηγίες και νομοθετήματα που δεν συμβαδίζουν με την πραγματική ανάγκη. Δεν αρκεί στην επαναπιστοποίηση, να μάθεις ένα προϊόν και να επαναπιστοποιηθείς. Χρειάζεται κάτι πιο ευρύ.

– Στο εξωτερικό έχουν περισσότερες υποχρεωτικές ασφαλίσεις.

Παρουσίαση Μαρία Δημητριάδη Insurance Agent, Πρόεδρος ΣΠΑΤΕ

© INSURANCE EEA 2023. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics