Μάχη στο “νήμα” για 385 χιλ. ανασφάλιστους

Πιάστηκαν στο δίχτυ της ΑΑΔΕ 385 χιλιάδες ανασφάλιστα οχήματα που, κατά πληροφορίες του insurance - eea, εντοπίστηκαν στον έλεγχο που έγινε στο τέλος του προηγούμενου μήνα.

Πιάστηκαν στο δίχτυ της  ΑΑΔΕ 385 χιλιάδες ανασφάλιστα οχήματα που, κατά πληροφορίες του insurance – eea, εντοπίστηκαν στον έλεγχο που έγινε στο τέλος του προηγούμενου μήνα. Τώρα οι περιπτώσεις αυτές περνούν στα χέρια της ΔΕΙΑ των εταιρειών και του TAXIS έχοντας βέβαια κάποιες ελπίδες να ασφαλιστούν έστω και την τελευταία ώρα.

Μεγάλες πιθανότητες να γλiτώσουν το πρόστιμο εάν σπεύσουν Δευτέρα να ασφαλιστούν έχουν οι περίπου 385 χιλιάδες περιπτώσεις ανασφάλιστων οχημάτων που έχουν εντοπιστεί από τον έλεγχο που έγινε. Κατά τις πληροφορίε,ς Δευτέρα με τρίτη η ΔΕΙΑ θα ενημερώσει τις ασφαλιστικές εταιρείες και θα ζητήσει από αυτές να βεβαιώσουν τα στοιχεία που θα τους διοχετευθούν συμβάλλοντας στην ορθότερη προσέγγιση των ανασφάλιστων προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τυχόν λάθη. Οσα τελικώς βεβαιωθούν οριστικά ότι είναι ανασφάλιστα θα διοχετευθούν στο TAXIS και από εκεί οι ιδιοκτήτες τους θα ενημερωθούν για το πρόστιμο το οποίο και θα κληθούν να πληρώσουν. Βέβαια για τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν διαφωνίες και οι πολίτες θεωρούν ότι δεν είναι αυτοί που πρέπει να τους καταλογιστεί πρόστιμο υπάρχουν οι Οδηγίες της ΑΑΔΕ (τα βήματα) προκειμένου να διεκδικήσουν τo δίκιο τους. Οπως προαναφέρθηκε κατά πληροφορίες, υπάρχει πιθανότητα -δε μπορεί να βεβαιωθεί στο ακέραιο- όσοι σπεύσουν να ασφαλιστούν την Δευτέρα να εμφανιστούν τελικά ασφαλισμένοι στις τελευταίες "πιστοποιήσεις" οπότε και να γλιτώσουν το πρόστιμο, το οποίο εάν βεβαιωθεί τότε θα πρέπει να πληρωθεί και εν συνεχεία να ασφαλιστεί η κάθε περίπτωση. Να αναφερθεί ότι από τον ίδιο έλεγχο όπου εντοπίστηκαν 385 χιλιάδες ανασφάλιστα διαπιστώθηκε ότι οι ασφαλισμένοι ανέρχονται σε περίπου 6 εκατομμύρια 50 χιλιάδες περιπτώσεις. Τέλος να αναφέρουμε ότι μέσα από τον έλεγχο δυστυχώς εντοπίζονται και φαινόμενα  πλαστών συμβολαίων που χρήζουν περαιτέρω έρευνας.

 

Γιάννης Βερμισσώ

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics