Με νέα προγράμματα Υγείας η INTERASCO

Με τέσσερα νέα προγράμματα Υγείας, η INTERASCO επιχειρεί να δώσει απάντηση στις νέες ανάγκες που προκύπτουν για την κάλυψη της υγείας των πολιτών.

Με τέσσερα νέα προγράμματα Υγείας, η INTERASCO επιχειρεί να δώσει απάντηση στις νέες ανάγκες που προκύπτουν για την κάλυψη της υγείας των πολιτών.

Με πρωτοποριακές παροχές, ευελιξία και άλλα πλεονεκτήματα, τα προγράμματα της Εταιρείας φιλοδοξούν να πρωταγωνιστήσουν στον διαρκώς εντεινόμενο ανταγωνισμό του κλάδου. Σε επιστολή προς το δίκτυό της, η INTERASCO ενημερώνει αναλυτικά για τη δομή και τις παροχές των νέων προγραμμάτων.

 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics