Μέτρο υπέρ της πραγματικής οικονομίας απόφαση της Ευροβουλής

Μέτρο υπέρ της πραγματικής οικονομίας θεωρείται ο κανονισμός που υιοθετήθηκε χθες από την Ευρωβουλή.

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό μειώνεται κατά 30% ο συντελεστής ονομαστικού κινδύνου που εφαρμόζουν οι τράπεζες όταν πρόκειται για δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του πακέτου για τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, το οποίο συμφωνήθηκε την περασμένη εβδομάδα σε επίπεδο κρατών-μελών και χθες έλαβε το απαραίτητο «πράσινο φως» από την Ευρωβουλή.

Ο κανονισμός εισάγει το πρώτο πακέτο κανόνων πρόληψης για τις ευρωπαϊκές τράπεζες και θα εφαρμοστεί άμεσα σε όλες τις τράπεζες των κρατών-μελών της Ε.Ε. Θα συνδράμει στην προσπάθεια να διασφαλισθεί η πλήρης εφαρμογή από όλα τα κράτη-μέλη των διεθνών στάνταρντ της Βασιλείας III για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών.

Μέτρο υπέρ της πραγματικής οικονομίας θεωρείται ο κανονισμός που υιοθετήθηκε χθες από την Ευρωβουλή.

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό μειώνεται κατά 30% ο συντελεστής ονομαστικού κινδύνου που εφαρμόζουν οι τράπεζες όταν πρόκειται για δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του πακέτου για τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, το οποίο συμφωνήθηκε την περασμένη εβδομάδα σε επίπεδο κρατών-μελών και χθες έλαβε το απαραίτητο «πράσινο φως» από την Ευρωβουλή.

Ο κανονισμός εισάγει το πρώτο πακέτο κανόνων πρόληψης για τις ευρωπαϊκές τράπεζες και θα εφαρμοστεί άμεσα σε όλες τις τράπεζες των κρατών-μελών της Ε.Ε. Θα συνδράμει στην προσπάθεια να διασφαλισθεί η πλήρης εφαρμογή από όλα τα κράτη-μέλη των διεθνών στάνταρντ της Βασιλείας III για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics