Νέα από τη Ρουμανία για την Euroins

Πρώτα το πρόστιμο και μετά σχεδόν «ακαριαία» η Euroins στη Ρουμανία, μεγάλη για τη χώρα ασφαλιστική εταιρεία, απόκτησε «προσωρινό διαχειριστή» το Ταμείο Εγγυήσεων Ασφαλίσεων, και η παρουσία του έχει χρονικό όριο λήξης μέχρι το Διοικητικό Συμβούλιο πάρει σχετικές εγκρίσεις.

Η απόφαση προέρχεται από την εποπτική αρχή της χώρας και συναρτάται με τις διαδικασίες ελέγχου που αυτή ασκεί σε συνδυασμό με την ανταπόκριση της εταιρείας στα όσα ορίζει η νομοθεσία.

Να σημειωθεί ότι λίγες ημέρες νωρίτερα επιβλήθηκε πρόστιμο στην εταιρεία λόγω υπέρβασης από αυτή των από τον νόμο χρόνων πληρωμής αποζημιώσεων σε κατηγορία ασφαλιστηρίων. Αναμένονται οι εξελίξεις όπως αυτές καταγράφονται στον διεθνή τύπο.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics