Νέα διαφημιστική καμπάνια για τον «Ασφαλιστικό Γονέα»

Νέα καμπάνια για το πρόγραμμα Ασφαλιστικός Γονέας της Ευρωπαϊκής Πίστης, με βασικό μήνυμα «Είναι στη φύση μας να προστατεύουμε το διπλανό μας», βρίσκεται ήδη στον αέρα.

Νέα καμπάνια για το πρόγραμμα Ασφαλιστικός Γονέας της Ευρωπαϊκής Πίστης, με βασικό μήνυμα «Είναι στη φύση μας να προστατεύουμε το διπλανό μας», βρίσκεται ήδη στον αέρα. 

Υπενθυμίζεται ότι ο Ασφαλιστικός Γονέας είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης που μόνο η Ευρωπαϊκή Πίστη προσφέρει, χωρίς κόστος, σε κάθε ενδιαφερόμενο, ανεξάρτητα αν είναι ασφαλισμένος ή όχι στην Ευρωπαϊκή Πίστη.

Το πρόγραμμα Ασφαλιστικός Γονέας είναι άμεσα συνδεδεμένο με την πιο συνηθισμένη πράξη κάθε οικογένειας, τις καθημερινές αγορές της και:

  1. Παρέχει τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο να πληρώνει λιγότερα ασφάλιστρα σε οποιοδήποτε υπάρχον ή μελλοντικό ασφαλιστήριο συμβόλαιό του στην Ευρωπαϊκή Πίστη.
  2. Εξασφαλίζει δωρεάν αγορές τόσο στον ασφαλισμένο όσο και στην οικογένειά του σε περίπτωση Νοσοκομειακής Περίθαλψης ή απώλειας ζωής από ατύχημα μέχρι και για 12 μήνες.

Η επιστροφή ασφαλίστρων αλλά και οι δωρεάν αγορές καθορίζονται ανάλογα με το ύψος των αγορών που πραγματοποιούνται με τη χρήση του Ασφαλιστικού Γονέα σε συμβεβλημένες με την Ευρωπαϊκή Πίστη επιχειρήσεις.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη τα 2 τελευταία έτη – και μέσω του προγράμματος Ασφαλιστικός Γονέας – έχει επιβραβεύσει οικονομικά τους ασφαλισμένους της με περισσότερα από €600.000.

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics