Νέο ΔΣ στους Διαμεσολαβούντες Δυτ. Μακεδονίας

Τη διοίκησή του ανέδειξε το Σωματείο Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβούντων Δυτ. Μακεδονίας «ο Άγιος Χριστόφορος», μετά τις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 2 Οκτωβρίου. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία 2 ετών, έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΑΡΑΠΟΝΑΡΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ : ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΛΙΟΥΛΙΑ ΒΑΙΑ
ΤΑΜΙΑΣ : ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
ΜΕΛΟΣ : ΔΟΔΟΥΡΑΣ ΣΤΕΡΙΟΣ

 

Τη διοίκησή του ανέδειξε το Σωματείο Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβούντων Δυτ. Μακεδονίας «ο Άγιος Χριστόφορος», μετά τις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 2 Οκτωβρίου. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία 2 ετών, έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΑΡΑΠΟΝΑΡΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ : ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΛΙΟΥΛΙΑ ΒΑΙΑ
ΤΑΜΙΑΣ : ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
ΜΕΛΟΣ : ΔΟΔΟΥΡΑΣ ΣΤΕΡΙΟΣ

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics