Νέος κύκλος Δωρεάν Προγραμμάτων για Διαμεσολαβητές

Στις 21 Ιανουαρίου αρχίζει ο δεύτερος κύκλος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων προς τα μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Στις 21 Ιανουαρίου αρχίζει ο δεύτερος κύκλος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων προς τα μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Το κόστος αυτών των προγραμμάτων καλύπτεται από την Αστική Εταιρία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Ερμής», που υπάγεται στο Επιμελητήριο, καθώς και από το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών και αφορά την εκπαίδευση 540 διαμεσολαβητών σε δύο σεμινάρια επιλογής, 5 εκπαιδευτικών ωρών το καθ΄ένα.

Διαβάστε και τα αντικείμενα και το πρόγραμμα εδώ

 

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics