Ο Ν. Σπυράτος Διευθυντής Ανάληψης Κινδύνων στην ERGO

Ένα ακόμη αξιόλογο στέλεχος της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, ο κ. Νίκος Σπυράτος, εντάσσεται από τη 17η Νοεμβρίου 2014 στο έμψυχο δυναμικό της ERGO, αναλαμβάνοντας τη θέση του Διευθυντή Ανάληψης Κινδύνων.

Ένα ακόμη αξιόλογο στέλεχος της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, ο κ. Νίκος Σπυράτος, εντάσσεται από τη 17η Νοεμβρίου 2014 στο έμψυχο δυναμικό της ERGO, αναλαμβάνοντας τη θέση του Διευθυντή Ανάληψης Κινδύνων.

Ο κ. Ν. Σπυράτος είναι πτυχιούχος Κοινωνιολογίας από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και απόφοιτος του ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος Ασφαλιστικών Χρηματοοικονομικών σπουδών του ΕΙΑΣ. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στον ασφαλιστικό χώρο το 1990 και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο ικανά στελέχη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς στον τομέα της Ανάληψης Κινδύνων, έχοντας καταλάβει σημαντικές διευθυντικές θέσεις.

Ο CEO της εταιρείας κ. Θεόδωρος Κοκκάλας δήλωσε σχετικά: «Ο κ. Νίκος Σπυράτος, με την ιδιότητά του ως Διευθυντής Ανάληψης Κινδύνων, πιστεύουμε ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην αποτελεσματική εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής και στη δυναμική αναπτυξιακή πορεία μας, προσθέτοντας αξία στα ασφαλιστικά προϊόντα και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε προς τους ασφαλισμένους και τους συνεργάτες μας.

Καλωσορίζουμε τον κ. Ν. Σπυράτο στην οικογένεια της ERGO και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στις κοινές προσπάθειες και επιδιώξεις μας.»

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics