Ο χειρισμός «καταγγελίας σύμβασης» ολοκληρώνει την IDD

Ταχέως προχωρεί η ενσωμάτωση της IDD στην ελληνική αγορά στις 28 Φεβρουαρίου 2018 φέρνοντας αλλαγές που συναρτώνται με τον σκοπό της Οδηγίας καθώς και από την κατάργηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου ( Ν1569 και ΠΔ 190) που επέρχεται με την εφαρμογή

Ταχέως προχωρεί η ενσωμάτωση της IDD στην ελληνική αγορά στις 28 Φεβρουαρίου 2018 φέρνοντας αλλαγές που συναρτώνται με τον σκοπό της Οδηγίας καθώς και από την κατάργηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου ( Ν1569 και ΠΔ 190) που επέρχεται με την εφαρμογή της.  Ελάχιστα σημεία απομένουν ανοικτά στην ελληνική αγορά. 

Ψηφίστηκε χθες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η  αναβολή εφαρμογής της Οδηγίας IDD για την 1η Οκτωβρίου του 2018. Ωστόσο παραμένει η υποχρέωση ενσωμάτωσής της έως την 28η Φεβρουαρίου του νέου έτους. Κατά πληροφορίες του Insurance eea η νομοπαρασκευαστική επιτροπή έχει προχωρήσει και σχεδόν ολοκληρώσει τα όσα απαιτούνται για την ενσωμάτωση της Οδηγίας. Ελάχιστα σημεία απομένουν για να κλείσει το θέμα να τεθεί σε διαβούλευση και να προχωρήσουν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μεταξύ αυτών κατά τις πληροφορίες είναι η εξεύρεση χρυσής τομής στο θέμα της 3ετούς περιόδου που ακολουθεί μετά από την καταγγελία σύμβασης συνεργάτη από ασφαλιστική εταιρεία.  Εξετάζεται συγκεκριμένα η αποζημίωση-προμήθεια που θα πρέπει να αποδίδεται στην τριετία που ακολουθεί της καταγγελίας και το πώς αυτό θα προσδιοριστεί ρυθμιστεί μεταξύ των δύο «μερών». Σχετική συζήτηση εξελίσσεται ανάμεσα στην ΕΑΔΕ και την ΕΑΕΕ με στόχο να εξευρεθεί  κοινά αποδεκτή λύση. Επίσης σημαντικό ζήτημα θεωρείται και ο προσδιορισμός με σαφήνεια του «σπουδαίου λόγου» για τον οποίο θα επιχειρείται η καταγγελία σύμβασης. Ως προς τα άλλα σημεία της Οδηγίας και την ενσωμάτωσή της  οι φορείς της αγοράς εκφράζουν ικανοποίηση για την έως σήμερα εξέλιξη και θεωρούν ότι κάποια ελάχιστα βασικά θέματα θα ρυθμιστούν στην πορεία. ΙΕΒ

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics