Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ασφαλίσεων Περιουσίας και Αξιολόγησης Κινδύνων

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Περιουσίας και Αξιολόγησης Κινδύνων, το οποίο οδηγεί τους αποφοίτους του στον ευρείας αναγνωρισιμότητας, μεταξύ των παραγόντων της ασφαλιστικής αγοράς μας, τίτλο εξειδίκευσης, EIAS Certified Specialist in Property and Casualty Risk and Insurance.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε διοικητικά στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, από κοινού, θα εξελίσσεται σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των σπουδαστών του, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16:00 – 19:20, από την Τρίτη, 23 Μαΐου, έως και την Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2023.

Συντονιστικός Υπεύθυνος και εκ των εισηγητών του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι ο κος Βασίλειος Βήχας, Διευθύνων Σύμβουλος της «ΜΕΝΤΩΡ Πραγματογνώμονες – Εκτιμητές – Μηχανικοί Α.Ε.», ενώ στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διδάσκουν κορυφαία στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς μας, ο κος Νότης Βαγιακάκος, Γενικός Διευθυντής της Ασφαλιστικής Εταιρείας HDI Global SE, ο κος Νίκος ΣπυράτοςΔιευθυντής Αναλήψεων Κινδύνων του Ομίλου ERGO, ο κος Κωνσταντίνος Λάϊος, Προϊστάμενος Νομικής Υπηρεσίας του Ομίλου INTERAMERICAN και ο κος Θανάσης Κουκάς, Υπεύθυνος τμ. Πραγματογνωμοσυνών της Εταιρείας «ΜΕΝΤΩΡ Πραγματογνώμονες – Εκτιμητές – Μηχανικοί Α.Ε.».

Πλέον της αμιγώς ασφαλιστικού ενδιαφέροντος ύλης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, ομάδες ειδικών επιστημόνων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα παρουσιάσουν εξειδικευμένες εφαρμογές και μοντέλα  που αφορούν στον σεισμικό κίνδυνο, εν σχέσει με την ασφαλιστική τεχνική αξιολόγησής του.

Αναλυτική περιγραφή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα βρείτε στην κατάλληλη ενότητα της ιστοσελίδας του Ε.Ι.Α.Σ. (E.I.A.S. Certified Specialist in Property and Casualty Risk and Insurance).

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics