Παραιτήθηκε ο Β. Βαβυλουσάκης από τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΣΧΗΜΑ Α.Ε.

Tη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΣΧΗΜΑ Α.Ε. παραδίδει, σύμφωνα με ανακοίνωσή του, ο κ. Βασίλης Βαβυλουσάκης στο τέλος Φεβρουαρίου

Tη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΣΧΗΜΑ Α.Ε. παραδίδει, σύμφωνα με ανακοίνωσή του, ο κ. Βασίλης Βαβυλουσάκης στο τέλος Φεβρουαρίου, θέση την οποία του εμπιστεύτηκαν οι μέτοχοι της ΣΧΗΜΑ Α.Ε., προκειμένου για συγκεκριμένο έργο προσαρμογής της εταιρείας στα νέα δεδομένα της αγοράς. Με τη λήξη του προγραμματισμένου σχεδίου εργασιών, ο κ. Βαβυλουσάκης γνωστοποίησε στις αρχές Φεβρουαρίου στους μετόχους την παραίτησή του από το Δ.Σ. της εταιρείας.

 Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, μετά την κατά κοινή ομολογία αποτελεσματική ολοκλήρωση του έργου εντός του χρονοδιαγράμματος, ο κ. Βαβυλουσάκης θα παρακολουθεί συμβουλευτικά τη ΣΧΗΜΑ Α.Ε., όπως του ζητήθηκε από την εταιρεία.

 Τέλος, ευχαριστεί όλους τους συντελεστές και ειδικά ευχαριστεί το ανθρώπινο δυναμικό της ΣΧΗΜΑ Α.Ε. για τον επαγγελματισμό και την επί μακρόν άριστη συνεργασία τους, τονίζοντας τον ιδιαίτερης σημασίας ρόλο για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση που διαδραματίζουν μονάδες όπως η ΣΧΗΜΑ Α.Ε.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics