Παράρτημα του ΕΕΑ στη Γλυφάδα

Άνοιξε και λειτουργεί το παράρτημα του ΕΕΑ στη Γλυφάδα.

Άνοιξε και λειτουργεί το παράρτημα του ΕΕΑ στη Γλυφάδα.

Οι επαγγελματίες – μέλη του ΕΕΑ της Γλυφάδας και των πέριξ περιοχών μπορούν να εξυπηρετούνται από το παράρτημα για πλήθος εργασιών και να απαλλαχθούν από την ταλαιπωρία του κέντρου.  

Το παράρτημα βρίσκεται στην οδό Γούναρη 227, Γλυφάδα, TK 166 74 -παραπλεύρως της ΔΟΥ Γλυφάδας.  Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 210 9609961 και το φαξ: 210 9609964  

 

Το παράρτημα εξυπηρετεί τους επαγγελματίες για: "  

• Έκδοση πιστοποιητικών  

• Προεγγραφές – Εγγραφές – Διαγραφές – Μεταβολές

• Πληρωμή συνδρομών

• Κατάθεση Συμβολαίων Αστικής Ευθύνης Διαμεσολαβούντων  

• Παραλαβή δικαιολογητικών Γ.Ε.ΜΗ. και προώθησή τους στα κεντρικά γραφεία

      (εγγραφή στα κεντρικά)  

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics