ΠΑΡΟΝ: Κύκλος Εκπαίδευσης στις «Βασικές Αρχές Management και Αποτελεσματικής Διοίκησης για Στελέχη Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης

Το ΠΑΡΟΝ θέτοντας νέα πρότυπα συνεργασίας στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση οικοδομεί το Όραμα του για την ενίσχυση και ανάδειξη του Σύγχρονου Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή ανακοινώνοντας τον κύκλο Εκπαίδευσης:

«Βασικές Αρχές Management και Αποτελεσματικής Διοίκησης για Στελέχη Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης» που υλοποιεί με το Πανεπιστήμιο ΠΕΙΡΑΙΩΣ και με την υποστήριξη της Ασφαλιστικής εταιρίας EUROLIFEFFH.

To πρόγραμμα που αποτελείται από 5 ενότητες ξεκινά τον Απρίλιο του 2021 και θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2021.

Όλες οι εισηγήσεις θα πραγματοποιούν με την μέθοδο της Σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε εικονική αίθουσα (virtualclass).

Στο ΠΑΡΟΝ πιστεύουμε ακράδαντα πως οι Ακαδημαϊκές γνώσεις αποτελούν πολύτιμο εφόδιο  για όλους τους συνεργάτες μας στην εποχή της Παγκόσμιας κοινωνίας της Γνώσης γι’ αυτό και είναι απόλυτη προτεραιότητα μας να διασφαλίζουμε τη συνεχή, απρόσκοπτη και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση των μελών του Οργανισμού μας.

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics