Παρουσίαση του ΕΣΠΑ στην Γλυφάδα

Πλήθος επαγγελματιών παρακολούθησε, στις 20 Μαρτίου, στο Δημαρχείο Γλυφάδας τη νέα παρουσίαση του Προγράμματος: “Ενίσχυση Μ.Μ.Ε που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών”.

Πλήθος επαγγελματιών παρακολούθησε, στις 20 Μαρτίου, στο Δημαρχείο Γλυφάδας τη νέα παρουσίαση του Προγράμματος: “Ενίσχυση Μ.Μ.Ε που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών”. Πολλές απορίες λύθηκαν και αρκετοί επαγγελματίες γνώρισαν με ποιον τρόπο μπορούν να προσεγγίσουν το πρόγραμμα και να κάνουν αίτηση υπαγωγής σε αυτό.

Η εκδήλωση οργανώθηκε από το ΕΕΑ και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Γλυφάδας, τον Εμπορικό Σύλλογο Γλυφάδας, την ΕΛΑΝΕΤ (Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία) που είναι Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του ΕΣΠΑ, το ΕΤΕΑΝ και την Περιφέρεια Αττικής.

Την εκδήλωση παρουσίασε και συντόνισε ο Σύρος Κοσκοβόλης, στέλεχος του ΕΕΑ.

Μιλώντας ο Δήμαρχος Γλυφάδας κ. Κόκκορης Κωνσταντίνος στάθηκε στην  σημασία της εκδήλωσης για τους επαγγελματίες της περιοχής και καυτηρίασε τη μεγάλη γραφειοκρατία που επικρατεί και δεν αφήνει την επιχειρηματικότητα να αναπτυχθεί. Ειδικά αναφέρθηκε στα νέα παιδιά που θέλουν να επιχειρήσουν σε ένα δύσκολο περιβάλλον. «Είναι ιδιαίτερη τιμή, ανέφερε, η πρωτοβουλία του ΕΕΑ να επιλέξει τον Δήμο μας για την παρουσίαση του ΕΣΠΑ».  

Εκ μέρους της ΕΛΑΝΕΤ χαιρετισμό απηύθυνε ο Αν. Διευθυντής κ. Κωνσταντίνος Παγανός.   Χαιρετισμό απηύθυνε εκ μέρους το ΕΤΕΑΝ ο πρόεδρος κ. Γιώργος Γεροντούκος αναφέροντας και τον νέο ρόλο του Ταμείου για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας με νέες δράσεις και προγράμματα.

Ο πρόεδρος του ΕΕΑ κ. Γιάννης Ρεκλείτης,  τόνισε στην ομιλία του το σημαντικό ρόλο που παίζει η εκδήλωση στα πλαίσια της προσπάθειας του ΕΕΑ για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των επαγγελματιών – μελών του.  Αναφέρθηκε στη συμμετοχή μαζί με τον εμπορικό σύλλογο της Γλυφάδας, την ΕΣΕΕ και άλλους φορείς, στο πρώτο "Μέτωπο Ανάπτυξης" της περιοχής, όπως το είπε, το "Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης" με στόχο την αξιοποίηση τοπικών παραγωγικών πηγών, του εμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού και την ανάπτυξη της απασχόλησης. Δεν παρέλειψε δε να αναφερθεί στις δύσκολες ώρες που περνάει η Κύπρος, κατακρίνοντας τις πρακτικές των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών και ιδίως της Γερμανίας, ευχόμενος θετική διέξοδο από αυτή.

Από την πλευρά του ο ΓΓ τους ΕΕΑ κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου ενημέρωσε τους επαγγελματίες για την λειτουργία του παραρτήματος του ΕΕΑ στη Γλυφάδα, δίπλα από την εφορία και τους κάλεσε να το αξιοποιήσουν για να μη ταλαιπωρούνται στο κέντρο. Σε συνέχεια αναφέρθηκε στις νέες υπηρεσίες που παρέχει το ΕΕΑ ηλεκτρονικά στα μέλη του, όπως το e-επιμελητήριο, ενώ ανέφερε και σειρά νέων υπηρεσιών που θα θέσει το Επιμελητήριο στην υπηρεσία των μελών.

Ο Α’ Αντιπρόεδρος ΕΕΑ κ. Νικόλαος Λεβετσοβίτης, μίλησε για τις ευκαιρίες που παρέχουν τα προγράμματα το ΕΣΠΑ μέσω των οποίων οι επιχειρήσεις μπορούν να πάρουν μια ανάσα να αντιμετωπίσουν τις σκληρές συνθήκες ενώ και οι άνεργοι μπορούν να έχουν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης. 

Η κα Αννα Καφκά Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Γλυφάδας, αφού χαιρέτισε την πρωτοβουλία του ΕΕΑ,  επεσήμανε ότι ο σύλλογος δίνει μάχη να αντλήσουν κεφάλαια από το ΕΣΠΑ οι μικρομεσαίοι της περιοχής. Στο μεταξύ ανακοίνωσε ότι ο σύλλογος έχει προγραμματίσει να «τρέξει» δύο προγράμματα για ανέργους με βάση την απασχόληση στις τοπικές επιχειρήσεις. Το πρώτο προκηρύσσεται την άλλη εβδομάδα και αφορά νέους 19-29 ετών με αντικείμενο την κατάρτιση για ένα μήνα και την πρακτική απασχόληση σε επιχειρήσεις για πέντε μήνες. Το δεύτερο αφορά ανέργους άνω των 29 ετών με αντικείμενο επίσης κατάρτιση και πρακτική.

Την παρουσίαση του προγράμματος ενίσχυσης των ΜΜΕ έκανε η κα Μάριον Παράσχη , στέλεχος της ΕΛΑΝΕΤ. Η κα Παράσχη ανέλυσε όλες τις πτυχές του προγράμματος και στάθηκε αναλυτικά στις διαδικασίες και στις επιλέξιμες επιχειρήσεις και επενδυτικές δραστηριότητες που μπορούν να υπαχθούν.  Όπως ανέφερε, στο πλαίσιο της προκήρυξης μπορούν να υποβάλουν πρόταση:  

1.    υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που, μέχρι τις 31.12.2011, έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας και που θα πρέπει, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/νους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης  

2.    νέες – υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων. Οι νέες επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/νους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης, ενώ οι υπό σύσταση πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Τέλος, η κα Σταυρινάκη Ευαγγελία Διευθύντρια Ανάπτυξης του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), παρουσίασε τις νέες δράσεις και τα προγράμματα  του ΕΤΕΑΝ για τη χρηματοδοτική στήριξη των μικρομεσαίων που θα αναλάβουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα. Στάθηκε ιδιαίτερα στη παροχή εγγυήσεων για λήψη δανείων, στην έκδοση εγγυητικών επιστολών για λήψη προκαταβολής σε όσους υπαχθούν στο πρόγραμμα και στη δανειοδότηση για κεφάλαιο κίνησης με ευνοϊκούς όρους και χαμηλό επιτόκιο.  

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης είναι υποχρεωτική μέσω της ιστοσελίδας: www.ependyseis.gr/mis και μέχρι τις 10/5/2013. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων.  

Για την ενημέρωσή τους οι επαγγελματίες μπορούν να απευθύνονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛΑΝΕΤ) Βαλαωρίτου 4,  ΤΚ 10671, ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3620242      , www.elanet.gr, email: [email protected]  

Ολόκληρο το πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των επαγγελματιών σε αυτό θα τις βρείτε στο http://www.antagonistikotita.gr/pep/index.asp  

Ακολούθησε πλούσιος διάλογος με ερωτήσεις και απαντήσεις γύρω από πρακτικά προβλήματα υπαγωγής των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα.   Η επόμενη παρουσίαση του ΕΣΠΑ θα γίνει στις 3 Απριλίου στη Στέγη Ποντίων στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics