Πιο ίσοι όροι ανταγωνισμού στη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων

Του Γιάννη Βερμισσώ

Σε καλύτερο πεδίο, με πιο καθαρούς κανόνες και ισότιμη αντιμετώπιση των καναλιών διανομής ασφαλιστικών προϊόντων μεταφέρει τον ανταγωνισμό το νέο νομοθετικό πλαίσιο κόβοντας τις προνομιακές τιμολογήσεις στο επίπεδο της διανομής.

Η  νέα νομοθεσία καταργεί το – έως πρότινος – προνομιακό δικαίωμα των ασφαλιστικών εταιρειών να μπορούν να δίνουν ειδικές παροχές στην απευθείας πώληση ασφαλιστικών προϊόντων. Το νέο καθεστώς βάζει τέλος σε αυτό το προνόμιο, κάτι που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δυναμική του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ο οποίος δεν έχει να ανταγωνιστεί τις ειδικές παροχές που ο ίδιος δε μπορούσε να δώσει στους πελάτες του.

Δηλαδή, σε περίπτωση που οι εταιρείες στο πλαίσιο των σύγχρονων τακτικών και μεθόδων ανάπτυξης επιδιώξουν να διαθέσουν ασφαλιστικό προϊόν απευθυνόμενες άμεσα στο δυνητικό πελάτη προσφέροντας κάποιο «δώρο-δέλεαρ-παροχή και παίζουν τον ρόλο του διανομέα ασφαλιστικών προϊόντων, τότε έχουν την υποχρέωση να ακολουθήσουν τα ίδια βήματα και κανόνες με αυτά που εφαρμόζουν στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Συνεπώς για παράδειγμα, εάν κάποιο ασφαλιστικό προϊόν δίνεται με έκπτωση στον αγοραστή του για τους λόγους που η κάθε εταιρεία έχει θεσπίσει, η πρακτική αυτή και τα τιμολόγια, και  οι όροι ισχύουν για όλα τα δίκτυα διανομής. Κόβονται οι προνομιακές «μεταχειρίσεις» και παροχές οι οποίες προσελκύουν τους καταναλωτές στο να αγοράσουν με τον «ένα» ή τον «άλλο» τρόπο από κάποιο δίκτυο διανομής με κριτήριο κάποια οφέλη που αυτό παρέχει σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κανάλια.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics