Πιστοποιητικό Δ’ : 22/9 οι εξετάσεις στην Αθήνα

Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Επιπέδου Δ, σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 16/21.5.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1257/23.5.2013), όπως ισχύει, θα διεξαχθούν την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2013 στην Αθήνα.

Για οδηγίες σχετικά με την συμπλήρωση και την υποβολή της αίτησης συμμετοχής καθώς και για την καταβολή του τέλους των εξετάσεων, πατήστε εδώ.

 

Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Επιπέδου Δ, σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 16/21.5.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1257/23.5.2013), όπως ισχύει, θα διεξαχθούν την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2013 στην Αθήνα.

Για οδηγίες σχετικά με την συμπλήρωση και την υποβολή της αίτησης συμμετοχής καθώς και για την καταβολή του τέλους των εξετάσεων, πατήστε εδώ.

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics