Προειδοποίηση EBRD για τα θέματα στην Εuroins Ρουμανίας

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), η οποία είναι μέτοχος μειοψηφίας του Bulgarian Euroins Insurance Group AD (EIG), μέρος της Eurohold Bulgaria AD, δημοσίευσε στον ιστότοπό της στις 5 Απριλίου μια θέση σχετικά με την υπόθεση με την Euroins Romania και την κατάσταση της ρουμανικής ασφαλιστικής αγοράς.

“Μετά από δέουσα επιμέλεια, τον Οκτώβριο του 2021, η EBRD επένδυσε μια μειοψηφική θέση στην Euroins Insurance Group στη Βουλγαρία (EIG), τη μητρική της Euroins Romania Asigurare-Reasigurare SA (EIRO). Ως μέτοχος, η EBRD έχει συνεργαστεί με το Δ.Σ. της EIG για περαιτέρω βελτίωση των λειτουργιών και των επιδόσεων, ιδιαίτερα στη Ρουμανία.

Η EBRD σημειώνει την ανακοίνωση στις 17 Μαρτίου της ASF, της χρηματοοικονομικής ρυθμιστικής αρχής της Ρουμανίας, ότι η άδεια του EIRO (Euroins Ρουμανίας) ανακλήθηκε λόγω ελλείψεων εταιρικής διακυβέρνησης. Αυτό έγινε υπό το φως μιας Μόνιμης Έκθεσης Κεφαλαίου (PCR) που δημοσιεύθηκε από την ASF στις 2 Φεβρουαρίου, η οποία εντόπισε κεφαλαιακό έλλειμμα άνω των 400 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε συνέχεια της PCR, το συμβούλιο του EIG, με την υποστήριξη της EBRD, ανέθεσε μια ανεξάρτητη αναλογιστική ανάλυση του EIRO από έναν κορυφαίο παγκόσμιο αναλογιστή εμπειρογνώμονα. Η ανάλυση δεν παρέχει βάση για την αναθεώρηση της άποψης της EBRD για την ισχυρή χρηματοοικονομική κατάσταση της EIRO τη στιγμή της ανάκλησης της άδειας χρήσης της.

Η EBRD συνεργάζεται ενεργά με όλα τα αρμόδια μέρη για την επίτευξη λύσης στη διαταραχή της αγοράς που προκαλείται από την ανάκληση της άδειας της EIRO, την οποία η EIRO έχει αποκαλύψει ενεργοποιημένες ρήτρες που ουσιαστικά εξαλείφουν μια σειρά αντασφαλιστικών καλύψεων για ασφαλιστικές απαιτήσεις στη Ρουμανία και δημιούργησε μια μεγάλη μάζα ορφανές υποχρεώσεις.

Η EBRD είναι πρόθυμη να βοηθήσει στην εξασφάλιση μιας λύσης χωρίς πρόσθετο κόστος για τους αντισυμβαλλομένους ή τους φορολογούμενους, και μαζί με την EIG έχει υποβάλει πρόταση εξυγίανσης στην ASF. Οι εποικοδομητικές συζητήσεις σχετικά με την πρόταση εξυγίανσης βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ της EBRD, της EIG και της ASF.

Η Euroins Insurance Group (EIG) παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους ασφαλιστικούς ομίλους στην περιοχή της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με ηγετικές θέσεις στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Βόρεια Μακεδονία και ευρεία παρουσία σε άλλες χώρες όπως η Πολωνία, η Ελλάδα, η Ουκρανία και η Γεωργία. Η EBRD θα συνεχίσει να εργάζεται με τη διοίκηση της EIG και τους άλλους ενδιαφερόμενους για την εξεύρεση μιας εφαρμόσιμης λύσης στη Ρουμανία, προς όφελος της εταιρείας, του ρουμανικού λαού και της ρουμανικής ασφαλιστικής αγοράς.

Η EBRD είναι μακροπρόθεσμος επενδυτής στη Ρουμανία, έχοντας αναπτύξει συνολικά περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια ευρώ με τρέχον χαρτοφυλάκιο 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και με επενδύσεις το 2022 περίπου 710 εκατομμύρια ευρώ. Η EBRD ανήκει και διοικείται από περισσότερες από 70 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ρουμανίας και της ΕΕ».

Πηγή: xprimm.com

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics