Πρόγραμμα «MediciNet II»: Διασυνοριακή υγεία μεταξύ Ελλάδας & Βουλαγαρίας

Η συνέργεια Ελλάδας και Βουλγαρίας  στη νοσοκομειακή υγεία αλλά και η ενίσχυση των δομών υγείας ακόμα και στις απομακρυσμένες περιοχής της Ροδόπης αλλά και της επαρχίας του Kardzhali αποτελούν βασικά σημεία του έργου «MediciNet II» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» από το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο», ως επικεφαλής εταίρος, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Multi-profile Ηospital for Active Treatment «Dr. Atanas Dafovski» AD.

 Το»MediciNet II» είναι η φυσική συνέχεια του έργου «Medicinet I» το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013» με το ίδιο εταιρικό σχήμα και βραβεύτηκε ως καλή πρακτική διασυνοριακής συνεργασίας με κύριο στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας και επείγουσας ιατρικής φροντίδας στην ευρύτερη περιοχή (Ροδόπης και του Kardzhali).

Βασικές δράσεις του έργου:  η ανακαίνιση και ο εκσυγχρονισμός των χειρουργείων του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο». Συνολικά το έργο χρηματοδοτήθηκε με 1.336.407,94 ευρώ – σε ποσοστό 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και σε ποσοστό 15% από την Εθνική Συμμετοχή της Ελλάδας και της Βουλγαρίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020».

Το πρόγραμμα «MediciNet II» είναι στη λίστα των 8 καλύτερων έργων της Ευρώπης για θα «ταξιδέψει» στον διαγωνισμό “Interreg Project Slam 2019” που θα γίνει στις Βρυξέλλες.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics