Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Executive Diploma in Insurance Business Administration

Το ΕΙΑΣ δείχνοντας ενδιαφέρον στην υψηλή ποιότητα μετεκπαίδευση των διοικητικών στελεχών και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σε καίρια θέματα δημιούργησε ένα νέο Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων.

Το ExecutiveDiplomainInsuranceBusinessAdministration, είναι ένα πρόγραμμα που το Ινστιτούτο και το Εργαστήριο Στρατηγικής Ηγεσίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς έχουν σχεδιάσει,προς όφελος της εξειδικευμένης μετεκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς , διοικητικών στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Το εν λόγω Πρόγραμμα Διοίκησης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, διάρκειας εκατό (100) εκπαιδευτικών ωρών, συμπεριλαμβανομένης ειδικής ενότητας ασύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, e-learning, θα εξελίσσεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16.00-19.20,από  την Τρίτη, 5 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2021, σε περιβάλλον webinar, αλλάκαι φυσικής τάξης, εάν οι υγειονομικές συνθήκες επιτρέπουν.

Το Πρόγραμμα, εμπεριέχει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  1. Εταιρική Διακυβέρνηση και Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Οργάνωσης και Λειτουργίας της Σύγχρονης Ασφαλιστικής Επιχείρησης
  2. Πηγές Ανάπτυξης Ασφαλιστικής Επιχειρηματικότητας, Σύγχρονα Μοντέλα Business και EBusiness
  3. Σύγχρονη Οργάνωση και Διοίκηση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Ασφαλιστικών Εργασιών, Μοντέλα Μετασχηματισμού, Ψηφιοποίησης, LeanandAgileManagement
  4. Στελέχωση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναπτυξιακή Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
  5. Διοίκηση Πωλήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων
  6. Στρατηγική Σκέψη, Στρατηγική Διοίκηση, Ηγεσία και Λήψη Αποφάσεων
  7. Επικοινωνία, Marketing Ασφαλιστικών Υπηρεσιών και CustomerServiceExcellence, Η Ψηφιακή Αλλαγή
  8. Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
  9. Η Αναλογιστική Λειτουργία και οι Διαστάσεις της στην Ασφαλιστική Επιχείρηση
  10. Ψηφιακός Μετασχηματισμός, InnovationManagement και Νέες Τεχνολογίες Διοίκησης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

Επιστημονικός Υπεύθυνος και εκ των Εισηγητών του Προγράμματος Μετεκπαίδευσης είναι ο κος Γιάννης Πολλάλης, Καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησηςκαι Ηγεσίαςτου Πανεπιστημίου Πειραιώς,Διευθυντής του Εργαστηρίου Στρατηγικής Ηγεσίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Πανεπιστημίου και Επισκέπτης Καθηγητής των Πανεπιστημίων Syracuse University της Νέας Υόρκης, NazarbayevUniversity του Καζακστάν,  Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και Πανεπιστημίου Νεάπολης Κύπρου.

Επίσης, στο Πρόγραμμα διδάσκουν:

Ο κος Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ανθρωπίνων Πόρων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου.

Ο κος Αντώνης Ζαΐρης, Διδάκτωρ Οικονομικής Κοινωνιολογίαςκαι Καθηγητής Marketingτου Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Νεάπολης Κύπρου.

Ο κος Συμεών Καραφόλας, Καθηγητής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ασφαλιστικής Επιστήμης, Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής Τραπεζικής του Πανεπιστημίου.

Η κα Ελένη Πουλημενέα,InternationalSolutionsConsultant της Εταιρείας GenesysTelecommunications, υπεύθυνη ανάπτυξης των projectsCustomerExperienceStrategy της Εταιρείας στις αγορές της Ελλάδος, των Βαλκανίων και του Ισραήλ, με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στους τομείς Πληροφορικής, Οικονομικής και Επιχειρησιακής Στρατηγικής, καθώς και CustomerExperienceStrategy του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Λεπτομέρειες του Προγράμματος είναι ήδη αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, (www.eias.gr), ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο, ενώ περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τη Γραμματεία του Ινστιτούτου (T: 210 9219660 & 210 9219684, Ε-mail: [email protected]).

Διαβάστε περισσότερα

 

© INSURANCE EEA 2023. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics