Πρόσκληση σε μουσική βραδιά από τον Π.Σ.Α.Σ.

Μουσική Βραδιά διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων (ΠΣΑΣ) την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014.

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics