Προτάσεις για «πάγωμα» οφειλών και ρύθμιση από το 2014 και μετά

Σε δραματική κατάσταση έχει περιέλθει ο ΟΑΕΕ με τις καθυστερήσεις εισφορών και τις διακοπές δραστηριότητας των ασφαλισμένων χωρίς να έχουν αποπληρώσει τις οφειλόμενες εισφορές.

Σύμφωνα με τους πίνακες οφειλετών που έστειλε η Διοικητής του ΟΑΕΕ κ. Γ. Κωττίδου στην ΓΣΕΒΕΕ, το 48,69% των ασφαλισμένων, δηλαδή περίπου ένας στους δύο από τους 780.000 ασφαλισμένους, δεν καταβάλουν πλέον εισφορές ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν διακόψει 195.590 ασφαλισμένοι και τις οφείλουν!  

Ειδικότερα:  Από την έναρξη της κρίσης (στο τέλος του 2009) έως τις 15 Δεκεμβρίου του 2012, οι οφειλές από απλήρωτες εισφορές και προσαυξήσεις υπερδιπλασιάστηκαν και «άγγιξαν» τα 7,414 δισ. ευρώ από 3,5 δισ. ευρώ.    

Το 2013 διπλασιάστηκαν οι οφειλές των «ενεργών» ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ φτάνοντας στα 5,963 δισ. ευρώ από 3,358 δισ. ευρώ που ήταν 2011. Ο αριθμός των οφειλετών ανήλθε στους 379.844 σε σύνολο 780.000 ασφαλισμένων. Παράλληλα, 195.590 ελεύθεροι επαγγελματίες διέκοψαν την ασφάλισή τους στον ΟΑΕΕ έχοντας απλήρωτες οφειλές 1,450 δισ. ευρώ. Μόνο το 2012 διέκοψαν την ασφάλιση και σταμάτησαν να πληρώνουν εισφορές 34.710 ασφαλισμένοι.   Από τους οφειλέτες  η συντριπτική τους πλειονότητα χρωστούν μικρά και μεσαία ποσά (το 80,3% έχει οφειλές έως 25.000 ευρώ).  

Σε δεινή κατάσταση οι μικρομεσαίοι, κρίσιμο έτος το 2013   Σχολιάζοντας την κατάσταση των καθυστερούμενων εισφορών ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Δημήτρης Ασημακόπουλος δήλωσε στο www.eea/gr :

«Δυστυχώς η κατάσταση επιδεινώνεται διαρκώς. Χιλιάδες συνάδελφοι αδυνατούν να πληρώσουν. Τα χρέη συσσωρεύονται και πρέπει να βρεθεί λύση ώστε να αποφορτισθεί η κατάσταση και να συνεχίσουν οι μικρές επιχειρήσεις να δουλεύουν. Εμείς κάναμε μια πρόταση προς το υπουργείο Εργασίας για τις καθυστερούμενες εισφορές: να «τιτλοποιηθούν» και να «παγώσουν» οι μέχρι τώρα οφειλές των μικρομεσαίων προς τα Ταμεία, να συνεχίσουν να καταβάλουν τις τρέχουσες για να εξασφαλίσουν ασφαλιστική ενημερότητα και να γίνει μια ρύθμιση σταδιακής και σε βάθος αποπληρωμής η οποία να αρχίσει να ισχύει από 1.1.2014, ή από το 2015 υπολογίζοντας ότι τότε θα μετριασθεί η κρίση και θα αρχίσουν να συνέρχονται οι επιχειρήσεις.

Η ΓΣΕΒΕΕ υπέβαλε προτάσεις με σκοπό να διευκολύνουν την αποπληρωμή οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία με λειτουργούσες όμως επιχειρήσεις, δηλ. με αυξημένες πιθανότητες για τελική εκκαθάριση των οφειλών, προς όφελος και των Ασφαλιστικών Ταμείων. Οι όποιες σχετικές αποφάσεις θα πρέπει να είναι ΑΜΕΣΕΣ, λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν, όπως δείχνουν και όλα τα στοιχεία και οι προβλέψεις, ότι το 2013 επιφυλάσσει τις πλέον οδυνηρές συνέπειες για τις επιχειρήσεις (μικρές και μεγάλες) και τις θέσεις εργασίας. Το 2013 θα είναι το έτος, όπου θα κριθεί για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων αν θα συνεχίσουν την δραστηριότητά τους ή ΟΧΙ.  «

Τι πρότεινε η ΓΣΕΒΕΕ:  

Α) Για τον ΟΑΕΕ προτείνονται:  

1ον) Αποπληρωμή οφειλών έως έξι (6) διμηνιαίες δόσεις, ανεξαρτήτως ποσού οφειλής, με έκπτωση 100% επί των πρόσθετων τελών,  

2ον) Για ποσό οφειλής άνω των 25.000€ παραμένει σε ισχύ η πάγια ρύθμιση του Ν. 3863/2010   3ον) Για ποσό οφειλής έως 25.000€ (χωρίς τις πρόσθετες επιβαρύνσεις) η αποπληρωμή να γίνεται σε περισσότερες ισόποσες διμηνιαίες δόσεις (όπως περιγράφεται παρακάτω) με έκπτωση 80% επί των πρόσθετων τελών. Η ρύθμιση αυτή θα αφορά, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΕ, το 85% των οφειλετών. Ειδικότερα προτείνεται για αυτήν την κατηγορία των οφειλετών:  α) αποπληρωμή των οφειλόμενων εισφορών να πραγματοποιείται σε ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν το 20% της τρέχουσας εισφοράς του οφειλέτη, π.χ. αν η διμηνιαία τρέχουσα εισφορά είναι 740€, με τη δόση για την αποπληρωμή της παλαιάς οφειλής θα γίνεται:  740€ + (20% * 740€) = 888€.  β) το δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση να μπορεί να ασκηθεί μέχρι 31/12/2013.  

4ον) Επιπλέον για τους ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ, που αδυνατούν να επιλέξουν ένα από τους τρεις παραπάνω τρόπους προτείνεται το «πάγωμα» (κεφαλαιοποίηση) των παλαιών οφειλών, δίνοντας στον οφειλέτη τη δυνατότητα, την οποία δεν έχει σήμερα, να τις αποπληρώσει μετά το 2014.  Με το «πάγωμα» των παλαιών οφειλών θα παρέχεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο, τουλάχιστον για την περίοδο 2013-2014, να πληρώνει μόνο τις τρέχουσες εισφορές του. Σημειωτέον ότι με τις σημερινές διατάξεις αν κάποιος οφείλει και δεν ρυθμίσει τις οφειλές του, δεν μπορεί, να πληρώνει ούτε τις τρέχουσες εισφορές, έτσι ώστε να λαμβάνει ασφαλιστική ενημερότητα για τη λειτουργία της επιχείρησής του. Με αυτόν τον τρόπο οι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ θα μπορούν να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και παράλληλα να διατηρήσουν το δικαίωμα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τόσο για τους ίδιους, όσο και για τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη της οικογένειάς τους.  

5ον) Στην περίπτωση δε, πού λόγω της δυσχερούς πραγματικότητας ο ασφαλισμένος δεν μπορεί να ανταποκριθεί ούτε στις τρέχουσες εισφορές του προτείνεται, ειδικά για την περίοδο 2013-2014, να δοθεί μία επιπλέον δυνατότητα στον ασφαλισμένο, ώστε καταβάλλοντας μία (1) τουλάχιστον εισφορά ανά εξάμηνο να θεωρείται ασφαλιστικά ενήμερος.   Η ανωτέρω πρόβλεψη θα ωφελήσει τα έσοδα του ΟΑΕΕ και θα δώσει πραγματική διέξοδο στους ασφαλισμένους σε μία ιδιαίτερα σκληρή οικονομικά και κοινωνικά περίοδο.  

Β) Αντίστοιχα για τις οφειλές στο ΙΚΑ, προτείνεται:  

• Μείωση, ως κίνητρο, από 1/1/2014 των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, που καταβάλλουν ανελλιπώς τις εισφορές τους και δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης, έως και 5%.  Για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ρύθμιση αποπληρωμής   οφειλών και τηρούν ανελλιπώς για 36 μήνες τους όρους της, προτείνεται αντίστοιχη μείωση των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.  

• Για τους οφειλέτες προτείνεται η κεφαλαιοποίηση όλων των οφειλών μέχρι 31/12/2012, έτσι ώστε να τους δίνεται το δικαίωμα να καταβάλουν τουλάχιστον τις τρέχουσες.   Για την εξόφληση των οφειλών προτείνεται:   1.    είτε μέσω ένταξής τους στην πάγια ρύθμιση των 36 ή 48 δόσεων  (Ν. 2676/99)  2.    είτε μέσω υπαγωγής τους σε διακανονισμό, που προσφέρει τη δυνατότητα προσαρμογής της επιχείρησης σε ένα κλιμακωτά αυξανόμενο κατ΄ έτος για την επιχείρηση τρόπο εξόφλησης, καθώς οι οφειλέτες θα μπορούν  :  •    από 1/1/2013 έως 31/12/2013 να καταβάλλουν μόνο τις τρέχουσες εισφορές προς το ΙΚΑ  •    από 1/1/2014 έως 31/12/2014 να καταβάλλουν τις τρέχουσες εισφορές και επιπλέον 1% της συνολικής ληξιπρόθεσμης οφειλής, με ελάχιστο όριο μηνιαίας καταβολής τα 200€ και ανώτατο τα 50.000€. Με ανάλογο τρόπο και με αυξανόμενη κλιμάκωση κατ’ έτος των ποσοστών αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών, λαμβανομένης υπ’ όψιν και της συγκυρίας, να προσδιοριστεί η τελική αποπληρωμή των οφειλών.  

Κατά τη ΓΣΕΒΕΕ, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, είναι απολύτως απαραίτητο να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη χρηματοδότηση και κατ’ επέκταση η βιωσιμότητα  των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Αυτή θα επιτευχθεί, όχι μόνο με κατασταλτικά μέτρα πειθαρχικού χαρακτήρα, αλλά με διορθωτικές παρεμβάσεις, που θα βασίζονται σε μία ρεαλιστική και νηφάλια ανάγνωση της δυσχερούς για τον κόσμο της εργασίας και παραγωγής πραγματικότητας.  

 

 

 

 

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics