Προθεσμία για την υποβολή όλων των δηλώσεων έως 30 Αυγούστου

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι όλες οι φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων, ανεξαρτήτως του ψηφίου λήξης του ΑΦΜ, θα είναι εμπρόθεσμες έως το τέλος του μήνα.

Αυτό γίνεται γιατί διαπιστώθηκε αυξημένος φόρτος που δημιουργήθηκε από την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αλλά και από την κατάθεση περισσοτέρων στοιχείων που ζητήθηκαν.

Επίσης ελήφθη υπόψη από το οικονομικό επιτελείο οι καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στη συλλογή των απαραίτητων για την υποβολή βεβαιώσεων από επιχειρήσεις, ταμεία και τράπεζες.

Οι τεχνικοί αυτοί λόγοι δυσχέραναν την υποβολή δηλώσεων μεγάλου αριθμού φορολογουμένων και το Υπουργείο ανταποκρίνεται με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

Τονίζεται πως η καταληκτική ημερομηνία της 30ης Αυγούστου δεν πρόκειται να πάρει παράταση, καθώς δεν υπάρχουν τεχνικοί ή άλλοι λόγοι. Η υποβολή συνεχίζεται με ικανοποιητικούς ρυθμούς και ο υπολειπόμενος χρόνος κρίνεται αρκετός για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Συνεπώς, κάθε υποβολή μετά την 30η Αυγούστου θα εκκαθαριστεί ως εκπρόθεσμη με τα προβλεπόμενα πρόστιμα και προσαυξήσεις.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics