Πρώτο Πανελλήνιο Forum Δικηγορικού Επαγγέλματος με τη χορηγία της ARAG

Την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014 στο Ζάππειο Μέγαρο διοργανώνεται από την Ένωση Ελλήνων Νομικών «ΘΕΜΙΣ» το 1ο Πανελλήνιο Forum Δικηγορικού Επαγγέλματος. Xορηγός του Forum θα είναι η ARAG, που ως γνωστόν ειδικεύεται στις ασφαλίσεις Νομικής Π

Την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014 στο Ζάππειο Μέγαρο διοργανώνεται από την Ένωση Ελλήνων Νομικών «ΘΕΜΙΣ» το 1ο Πανελλήνιο Forum Δικηγορικού Επαγγέλματος. Xορηγός του Forum θα είναι η ARAG, που ως γνωστόν ειδικεύεται στις ασφαλίσεις Νομικής Προστασίας.

Το Forum θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία σημαντικών θεσμικών φορέων και με την υποστήριξη της Νομικής Βιβλιοθήκης, ενώ θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι όλων των σχετικών επιστημονικών και νομικών ενώσεων της χώρας.

Θα λάβουν χώρα συνεδρίες σχετικά με το παρόν και το μέλλον της δικηγορίας στη χώρα μας, αλλά και συνεδρίες, ομιλίες και workshops από ειδικούς επιστήμονες, καθηγητές και επαγγελματίες, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το δικηγορικό επάγγελμα.

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics