Ψάχνουν ευκαιρίες και είσοδο στις αγροτικές ασφαλίσεις

Μεγάλη ασφαλιστική πολυεθνική διερευνά τις συνθήκες και με βάση της ισχυρής τεχνογνωσίας της στον τομέα, πιθανόν να προχωρήσει σε μια σφαιρική προσέγγιση του τομέα βάζοντας σε εφαρμογή μεγαλεπήβολα σχέδια.

Του Γιάννη Βερμισσώ. 

Στην ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής και ευρύτερα στην κάλυψη των αναγκών του πρωτογενούς τομέα εγκύπτει το ενδιαφέρον της ασφαλιστικής αγοράς. Οι εργασίες είναι πολλές και μεγάλες καθώς στην Ελλάδα η σχετική ασφαλιστική δραστηριότητα βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες οπότε και παρουσιάζει ενδιαφέρον.

Κατά τις πληροφορίες του insurance-eea, ήδη μεγάλη ασφαλιστική πολυεθνική διερευνά τις συνθήκες και με βάση της ισχυρής τεχνογνωσίας της στον τομέα, πιθανόν να προχωρήσει σε μια σφαιρική προσέγγιση του τομέα βάζοντας σε εφαρμογή μεγαλεπήβολα σχέδια.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ήδη υπάρχουσα ασφαλιστική δραστηριότητα από τον κρατικό τομέα αλλά και τις ιδιωτικές πολυεθνικές εταιρείες, έχει αναπτύξει δυναμική η οποία επιτρέπει την απρόσκοπτη είσοδο και άλλων ενδιαφερόμενων δεδομένου ότι ο πρωτογενής τομέας έχει αναρίθμητες περιπτώσεις που χρήζουν ασφάλισης.

Στο πλαίσιο αυτό και με την τάση που αναπτύσσεται για την ανάδειξη της ελληνικής αγροτικής παραγωγής (εξαγωγές, πιστοποιήσεις, μεγάλες εντατικές καλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες, θερμοκήπια, κ.ά.), ο τομέας αποτελεί μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για κάθε οργανωμένη νέα προσέγγιση.

Το σκεπτικό των ενδιαφερόμενων που έχουν περιέλθει σε γνώση του insurance eea, είναι να εισέλθουν στον τομέα διαφορετικά από την υφιστάμενη κατάσταση που έχει αναπτυχθεί. Δηλαδή αναφέρεται ότι το ενδιαφέρον δεν αποσκοπεί στο να προσφερθεί μια σειρά προϊόντων και κάποιες ασφαλιστικές καλύψεις αλλά να αναπτυχθεί ένα ολόκληρο σύστημα προστασίας της πρωτογενούς παραγωγής με τεράστια οφέλη και για του ιδιώτες και για την οικονομία. Το σχέδιο είναι μεγάλο και εφόσον ληφθεί σχετική καταληκτική απόφαση θα σηματοδοτήσει το άνοιγμα μιας νέας αγοράς για την ιδιωτική ασφάλιση.

Παρόμοια μοντέλα ασφαλιστικής προστασίας-κάλυψης του πρωτογενούς τομέα υπάρχουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και έχει αποδειχθεί ότι η ανάπτυξή τους παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον με μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες να κρατούν κυρίαρχη θέση και να αναπτύσσονται συμμετέχοντας ενεργά στην καλύτερη και διαρκή προστασία όλων των δραστηριοτήτων που υπάγονται στον πρωτογενή τομέα.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics