Σε αστάθεια η άνοδος της ιδιωτικής ασφάλισης

Μικτή εικόνα εμφανίζει η παραγωγή ασφαλίσεων στο 2μηνο του έτους. Ο κλάδος "Ζωής" υποχωρεί ενώ ο "Γενικών¨" κινείται ανοδικά με αποτέλεσμα να καταγράφεται αύξηση +4.7% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα

Μικτή εικόνα εμφανίζει η παραγωγή ασφαλίσεων στο 2μηνο του έτους. Ο κλάδος "Ζωής" υποχωρεί ενώ ο "Γενικών¨" κινείται ανοδικά με αποτέλεσμα να καταγράφεται αύξηση +4.7% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Ωστόσο τα λεπτομερή στοιχεία όπως παρουσιάζονται σε έρευνα της ΕΑΕΕ δεν αποτυπώνουν την προσδοκώμενη σταθερότητα.  

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics