Σε νέα εποπτικά πεδία η ΔΕΙΑ

Ο εποπτικός ρόλος της ΔΕΙΑ σταδιακώς εισέρχεται σε νέα πεδία εργασιών. Η εποχή της προσαρμογής στη Solvency δίνει τη θέση της σε μια νέα συνθήκη όπου οικονομικά, τεχνικά, νομοθετικά οι εταιρείες έχουν κάνει άλματα. Και αυτό οφείλεται κυρίως από τη θετική και επικουρική στάση της ΔΕΙΑ και των αρμοδίων της απέναντι στον κλάδο. Το πρώτο βήμα έγινε. Τώρα έπεται το δεύτερο. Άλλες οι εποπτικές εργασίες, πιο λεπτές, πιο διεισδυτικές. Οι έλεγχοι θα αποκτήσουν άλλη μορφή. Οι ελεγχόμενοι θα είναι περισσότεροι.

Και τα σημεία ελέγχου πολυπληθέστερα.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics