ΣΥΑΕ: Συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό & Συμβουλευτικό Όμιλο «COORDINATORS Π&Ε ΚΑΡΝΑΧΩΡΙΤΗ»

Το διοικητικό συμβούλιο του ΣΥΑΕ, στην προσπάθεια που κάνει για τη βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου των ασφαλιστικών υπαλλήλων, σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό και Συμβουλευτικό Όμιλο «COORDINATORS Π&Ε ΚΑΡΝΑΧΩΡΙΤΗ» , εξασφάλισε για τριάντα (30) συναδέλφους μερική υποτροφία , για να φοιτήσουν στο διετές πρόγραμμα σπουδών του ομίλου :

¨Στέλεχος Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Εργασιών¨

Πρόκειται για κρατικό πτυχίο του Υπουργείου Παιδείας, Ανώτερης επαγγελματικής εκπαίδευσης 5ου επιπέδου στο Εθνικό προσοντολόγιο (όπου 6ο επίπεδο πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ, 7ο Μεταπτυχιακό και 8ο Διδακτορικό) και καλύπτει κάθε απαίτηση γνωστικού αντικειμένου στην Οικονομία, Διοίκηση, Marketing και γενικά στη διαχείριση των εργασιών μιας Ασφαλιστικής Επιχείρησης (όπως διαχείριση  ζημιών κ.α.).

Αναγνωρίζεται στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη ως Επαγγελματική Εκπαίδευση (για τους νέους μετράει για απαλλαγή στρατού & ΑΣΕΠ). Σε περίπτωση που κάποιος διαθέτει ήδη βασικό πτυχίο, το πρόγραμμα ενδείκνυται ως Μετασπουδαστικός Τίτλος επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδίκευσης.

Η διάρκειά του, όπως ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, είναι διετής και στοχεύει στην απόλυτη Επαγγελματική Εξειδίκευση Στελέχους Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Σπουδών, σε όλους τους τομείς.

 Το κόστος του προγράμματος για τα μέλη του ΣΥΑΕ και τα υπόλοιπα σωματεία που υπάγονται στην ΟΑΣΕ είναι 1.900 Ευρώ (από 4.800 Ευρώ που είναι τα δίδακτρα χωρίς την έκπτωση) τα οποία μπορούν να καταβληθούν και σε δόσεις.

Επειδή, το πρόγραμμα ξεκινά την 1 Οκτωβρίου 2019 οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν έως την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού των θέσεων (30)  θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Επίσης, έχει συμφωνηθεί να παρέχεται στα μέλη μας έκπτωση 30% στα δίδακτρα και στα άλλα προγράμματα του Ομίλου. (Αναλυτικές πληροφορίες για τις ειδικότητες μπορείτε να δείτε στον σύνδεσμο:   https://www.iekcoordinators.gr  ή στο portal: www.coordinators.gr ).

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics