Συνέδριο για τη συμβολή των γυναικών στον ασφαλιστικό κλάδο

Συνέδριο που επιβεβαιώνει και ενδυναμώνει τη συμβολή των γυναικών στον ασφαλιστικό κλάδο διοργανώνεται με στόχο να αναδείξει την παρουσία τους και τη συμμετοχή τους στις εργασίες της ιδιωτικής ασφάλισης.  Πρόκειται για το “IB Women in Insurance London” το οποίο έχει προγραμματιστεί για τις 10 Οκτωβρίου στο «The Tower Hotel”.

Το συνέδριο αποσκοπεί στο να αναδείξει τη συμβολή των γυναικών στον κλάδο, οι οποίες μέσω της εργασίας, της προσφοράς και των εμπνεύσεών τους έχουν καταφέρει να προσδώσουν εξαιρετικά αποτελέσματα.

Το Συνέδριο “IB Women in Insurance London” θα επικεντρωθεί στους τρόπους με τους οποίους ενθαρρύνονται οι αλλαγές και η πρόοδος και το πώς αυτές επηρεάζουν τα νεοεισερχόμενα αλλά και τα καταξιωμένα στελέχη της ασφαλιστικής βιομηχανίας.

Όπως και στην περσινή εκδήλωση ευπρόσδεκτοι είναι και οι άνδρες σύνεδροι με σκοπό πάντα τη δικτύωση, την ανταλλαγή απόψεων, την επικαιροποιημένη γνώση και την υιοθέτηση των καινοτομιών στο πλαίσιο της δυναμικής του ασφαλιστικού κλάδου.

Δείτε εδώ τη θεματολογία της ατζέντας του Συνεδρίου.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics