Σταθερά αισιόδοξη η ALLIANZ

Το 2017 ήταν σημαντικό για την εταιρεία που έκλεισε με αύξηση 18% στην κερδοφορία και με εξίσου ευδιάκριτη αύξηση παραγωγής στην υγεία σε επίπεδο 17% η οποία αποδίδεται και στην προώθηση του προϊόντος myhealth.

Το ετήσιο συνέδριό της πραγματοποίησε η Allianz Ελλάδος, με τίτλο «Expect+MORE». Η Διευθύνουσα Σύμβουλος  κα Φιλίππα Μιχάλη μετέδωσε αισιοδοξία για το μέλλον και σταθερότητα επιλογών και πορείας.

Το 2017 ήταν σημαντικό για την εταιρεία που έκλεισε με αύξηση 18% στην κερδοφορία και με εξίσου ευδιάκριτη αύξηση παραγωγής στην υγεία σε επίπεδο 17% η οποία αποδίδεται και στην προώθηση του προϊόντος myhealth.

Μέσα στο 2018 η εταιρεία επιδιώκει να αναπτυχθεί περαιτέρω στην υγεία, να δημιουργήσει νέα επενδυτικά/συνταξιοδοτικά προϊόντα, να ενισχύσει το μερίδιο αγοράς της στον κλάδο αυτοκινήτου, να δημιουργήσει λύσεις για τις επιχειρήσεις, να εφαρμόσει την ψηφιακή τεχνογνωσία που διαθέτει ο Όμιλος σε εξειδικευμένες ασφαλιστικές προτάσεις. Η κυρία Μιχάλη αναφέρθηκε σε σταθερή και ευκρινή εμπορική πολιτική μέσω της οποία θα αναδειχθούν τα εφόδια και τα πλεονεκτήματα της εταιρείας. Επίσης τονίστηκε ότι θα δοθεί έμφαση στον κανονισμό πωλήσεων στους κλάδους Ζωής & Υγείας, και στην εκπαίδευση.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics