Στη Generali ο κ. Γ. Ζερβουδάκης

Στη Generali σύμφωνα με πληροφορίες θα συνεχίσει την εργασιακή του πορεία στην ασφαλιστική αγορά ο κ. Γ. Ζερβουδάκης ο οποίος προσφάτως αποχώρησε από την MetLife.

Στη Generali σύμφωνα με πληροφορίες θα συνεχίσει την εργασιακή του πορεία στην ασφαλιστική αγορά ο κ. Γ. Ζερβουδάκης ο οποίος προσφάτως αποχώρησε από την  MetLife.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics