Στις 16 Φεβρουαρίου οι εξετάσεις για μεσίτες ασφαλίσεων

Οι εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Επιπέδου Γ, σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 16/21.5.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1257/23.5.2013), όπως ισχύει, θα διεξαχθούν την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2014 στην Αθήνα.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Επιπέδου Γ, σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 16/21.5.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1257/23.5.2013), όπως ισχύει, θα διεξαχθούν την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2014 στην Αθήνα.

Δείτε εδώ πληροφορίες σχετικά με την αίτηση συμμετοχής και εδώ οδηγίες για τη συμπλήρωσή της.

Για την εξεταστέα ύλη πατήστε εδώ

 

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics