Στις 37 χιλιάδες ευρώ το μέσο κόστος ζημιάς στην Κρήτη

Στα 5,2 εκατ. ευρώ κοστολογούνται οι 141 ζημιές που προκλήθηκαν στην Κρήτη σε ασφαλισμένες περιπτώσεις (επιχειρήσεων, οικιών, κ.α.) ως συνέπεια των καιρικών φαινομένων της 26ης Οκτωβρίου.

Στα 5,2 εκατ. ευρώ  κοστολογούνται οι 141 ζημιές που προκλήθηκαν στην Κρήτη σε ασφαλισμένες περιπτώσεις (επιχειρήσεων, οικιών, κ.α.) ως συνέπεια των καιρικών φαινομένων της 26ης Οκτωβρίου. Λεπτομερή στοιχεία παρέχονται σε έρευνα της ΕΑΕΕ η οποία καταγράφει αναλυτικά την κατανομή των ζημιών ανά περίπτωση. 

© INSURANCE EEA 2018. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics