ΣτΚ: 401 καταγγελίες για ασφαλιστικές υπηρεσίες το 2021

Από τις 11.407 αναφορές που δέχτηκε ο Συνήγορος του Καταναλωτή το 2021 οι 401 αφορούσαν ασφαλιστικές υπηρεσίες και διαφορές των καταναλωτών με την ασφαλιστική αγορά.

Αν και το 2021 καταγράφεται μείωση στον αριθμό των καταγγελιών που σχετίζονται με ασφαλίσεις γενικά την τελευταία δεκαετία φαίνεται πως οι καταγγελίες τείνουν να αυξάνονται καθώς από το 2012 στο 2021 είναι κατά περίπου 60% περισσότερες. Έτσι το 2012 έχουμε 257 αναφορές, το 2013, 270, το 2014 338, το 2015 307, το 2016 378, το 2017 373, το 2018 405, το 2019 432 και το 2020 φτάνουν τις 459.

 

 

Περίπου 4 στις 10 καταγγελίες αφορούν ασφαλιστήρια συμβόλαια με καλύψεις ασθενείας και ατυχημάτων, 3 στις 10 αναφορές ασφαλιστήρια κατοικιών και 3 στις 10 ασφαλιστήρια ζωής.

 

© INSURANCE EEA 2023. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics