Στους 100 πιο ισχυρούς σε κερδοφορία η INTERLIFE

 

Την 67η θέση στο TOP των 100 ισχυρών της ελληνικής οικονομίας βάσει Κερδών Προ Φόρων 2013 κατέκτησε η INTERLIFE Ασφαλιστική, σύμφωνα με την ετήσια έκδοση «ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ», που κυκλοφόρησε στα τέλη του 2014.

Τα οικονομικά στοιχεία προέρχονται από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των εταιρειών, ενώ η επεξεργασία τους έγινε από την Τράπεζα Πληροφοριών για την Οικονομία και τις επιχειρήσεις, DIRECTION BUSINESS REPORT.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2013 ήταν η χειρότερη χρονιά της εξαετούς ύφεσης, της  μεγαλύτερης ύφεσης που γνώρισε η χώρα μετά το β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο, οι υγιείς επιχειρήσεις αντιμετώπισαν την κρίση με ιδιαίτερη ανθεκτικότητα, παρά την κάθετη πτώση της ζήτησης.

 

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics